Bermuda Şeytan Üçgeni ve Dünyadaki Kara deliklerin Gizemleri

  Yıllar boyunca bilim adamları kara deliklerin gezegenleri ve yıldızları girdaplarına nasıl çektiğini ve sonsuza kadar nasıl yok ettiğini araştırdı.

     Kara delikler fizikteki bilgilerimizin çok uzağında yer alan  gizemli    nesnelerdir. Bunlar uzayın ve zamanın parçalanmasını temsil eder. Evren fiziğin bilinen kurallarını hiçe sayan madde ve enerji arasındaki farkı yok sayan uzayın zamana karşı koyduğu bir alandır. Bir kara delik bir maddeyi emmeye  başladığında bir çok güçlü etki yaratır. Bunlardan biride manyetik alanlardır.

 Kara delikler olağanüstü büyüklüğe ulaşabilir. Sıradan sayılabilecek bir  kara delik   güneşin dört hatta beş kat büyüklüğünde olabilir. Ama büyük olan kara delikler güneşin on milyar kat büyülüğüne ulaşabilir. Bir kara deliğin büyüklüğü onun çekim alanıyla ölçülür. Bu onu çevreleyen görünmez bir çizgidir. Bu noktadan sonra hiçbir madde bu gücün çekiminden kendini koruyamaz.

Kara delikler görünmezdir. Bunlar ancak doğrudan olmayan yollardan saptanabilirler. Kara delikler ancak başka maddeleri emmeye başladıklarında fark edilir. Çünkü bu sırada yutmaya başladıkları maddeler ısınır ve röntgen ışınları yaymaya başlarlar. 

Navigasyon  aletlerinde   yaşanan arızalardan dolayı birçok gemi ve uçak  Bermuda Şeytan Üçgeninde kayboluyor yada arızalanıyor. Bunun en tuhaf örneği pusulalarda yaşanıyor. Bermuda şeytan üçgeninde pusula arızalarının en ünlüsü  19    numaralı uçuş olarak bilinen bir filonun kaybolmasıdır. Bilim adamları artık dünyanın manyetik alanının değiştiğini kanıtladı. Bu manyetik alanlar bazı bölgelerde tuhaf değişmelere sebep olabiliyor.

Bermuda şeytan üçgeninin güneyinde Porto Riko'nun  kıyısında  dünyanın en büyük çukuru bulunur ve derinliği 8 km’dir. Kara deliklerden maddeleri çıkarmanın bazı yolları var .Doğa   enerjiyi akıtma yönünde tuhaf teknikler uyguluyor. Bunlar kara deliklerde bile oluyor.

Einstein’ın  izafiyet   teorisinde bilim adamı beyaz deliklerin var olabileceğini öngörmüştür. Bunlar bu kurala göre maddeyi yaratıyor ve evrene doğru fışkırtıyordu.

Japonya’daki  ejderha   üçgenin için mantıklı bir açıklama bulunamamış. Birçok  bilim  adamı, jeolog ve diğer alanlardaki uzmanlar buna bir cevap bulmaya çalıştı ama bulamadı. Bir madde kara deliğe emildiğinde zerreciklere bölünür ve sonsuza kadar yok olur. Bu anlayışa göre Bermuda şeytan üçgenindeki gemilerde bu güç tarafından emilip yok edildiğidir.

Bermuda şeytan üçgeninde iklim değişiklikleri yüzünden su seviyesinde olağanüstü yükselmeler gözleniyor.  Bu yükselmeler kabuğun çatlamasına neden olabilir. Kabuğa ek yük bineceği için ivme kazanması söz konusu.

İklim değişikliği jeolojik olaylarda neden olabilir. Fayları harekete geçirip  depremlere  neden olabilir. Bu depremler deniz altında heyelana yol açar ve dev  tusunamilere   neden  olur.                                                

   Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

  S.1 Kara delik nedir?
S.2 Evren nedir?
S.3 Sıradan bir kara deliğin büyüklüğü ne kadardır?
S.4 Kara deliğin büyüklüğü nasıl ölçülür?

S.5 Kara delikler nasıl saptanır?

S.6 Bermuda şeytan üçgeninde gemi ve ucaların kaybolmasının sebebi nedir?
S.7 Bermuda şeytan üçgenin pusula arızalarının en ünlüsü hangisidir?
S.8 Porto Riko çukurunun derinliği ne kadardır?

S.9 Kara deliklerden maddeyi çıkarmanın bir yolu var mıdır?

S.10 Einstein’ın  izafiyet  teorisinde beyaz deliklerle ilgili öngörüsü nedir?
S.11 Japonya’daki ejderha üçgeni için mantıklı bir açıklama olabilir mi?
S.12 Bermuda şeytan üçgeninde ısının artmasının sonuçları neler olabilir? 
                                                                                                             

                                                               SELMA KAÇMAZ  FEN BİLSİ ÖĞRETMENLİĞİ    4.SINIF 8010004010