DÜNYANIN EN BÜYÜK KANYONU

       

     

       Büyük kanyon ani yükseltiler ve dev çukurlardan oluşur. Jeolojik hareketler sonucu oluşmuştur.

 Uzaydan görülebilecek kadar büyüktür. İlk insan yaşamından beri varlığını sürdürür. Binlerce milyon yılda oluşmuştur. Tepede en yeni kayalar, dipte en yeni kayalar vardır. Tepe kısmında eski deniz fosilleri vardır. Kanyon en eski zamanlar hakkında bilgi verir. Amerikanın batı kısmında yer alır.

         Büyük kanyonda her dönemin tarihi vardır. Yükseğe çıkıldıkça günümüze ait bilgiler verir. Bölge sekiz farklı sel baskınına uğramıştır.  Deniz seviyesinin 1676m üzerindedir. Tüm jeolojik zamanların izlerini taşır. Eski dağ sıralarından oluşur, 1,5 milyon yıllık dağ kalıntıları vardır. Takım adaların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Milyonlarca yıl önce denizlerle kaplıdır. Bilim adamları tektonik levhalar teorisiyle kanyonun tarihini açıklamaya çalışmışlardır. Kanyon erozyon hareketlerinden etkilenmiştir. Kanyonda birçok nehir yatakları bulunur. Nehirler günümüzün ters yönünde akar. Dağlar alçalarak havzalar oluşturmuştur. Yatay olan dağlar günümüze doğru dikleşmeye başlamıştır. Yerin hareketleriyle yönün değiştirmişlerdir. Fosillerden hareketle kanyonun tarihi araştırılmıştır. Kanyon nehirler tarafından parçalanmıştır. 19 bin yıl  öncesine ait deniz yıldızı vardır.  Bu daha önce kanyonda göl olduğunu gösterir. Günümüzde kanyon içinde göl yoktur.

         Araştırmacılar kanyonun oluştuğuna dair birçok araştırma yapmışlardır. Fakat tarihi tam olarak anlaşılmamıştır. Kanyonun oluşmasındaki tek etkenin nehir olmadığı araştırılmıştır. Kayaç yumuşak olursa kanyon zamanla genişler. Kanyonun yapısını araştırmada ışık kullanılmıştır. Kanyonda hala büyüyen kayalar vardır. 

 

 

  Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1.Dünyanın en büyük kanyonu nasıl oluşmuştur?

2.Kanyonu oluşturan kuvvetler nelerdir?

3.Dünyada kaç tane kanyon vardır?

4. Dünyanın en büyük kanyonu nerededir?

5. Yeryüzü hareketleriyle kanyonun oluşumunu açıklayınız?

6. Kanyonun oluşumunu bir deneyle açıklayınız?

7. Erozyonun kanyona ne gibi etkileri vardır?

8. Kanyonun oluşumunda nehirlerin etkileri nelerdir?

9. Dünyanın en büyük kanyonu ne zaman oluşmuştur?

10. Kanyondaki nehirlerin yön değiştirme nedeni nedir?

11. Kanyonun tarihi nasıl araştırılır?

12. Jeolojik açıdan kanyon kaç yıllıktır?

13. Dünyanın en büyük kanyonu kaç km dır?

14. Kanyon içindeki nehirler niçin kurumuştur?

15. Nehirdeki akıntı hızının kanyon oluşumuna etkisi nedir? 

                                                        

                 PELİN TİRYAK FEN ve TEKNOLOJİÖĞRETMENİ İ   8010004046