CENGİZHAN’IN MOĞOLİSTAN’DAKİ MEZARI İZİNDE VE MOĞOL GELENEKLERİ

 

 

    Tüm dünya tarafından genelde acımasız ve kana susamış bir fatih olarak gözükse de, Moğolistan'da oldukça sevilen bir sembol hâline gelmiştir. Moğolistan'ın babası olarak görülür. Kağan olmadan önce; Doğu Asya ve Orta Asya'daki bir çok göçebe topluluğu yenmiş ya da birleştirmiş ve onları "Moğol" sosyal kimliğine taşımıştır.13. yüzyıl başlarında kötü şöhretli Moğol komutanı Cengiz han dünyanın gördüğü en şiddetli İmparatorluk kurma seferini başlattı. Komutan pasifik okyanusundan hazar denizine kadar olan bir alana hükmedecekti. Büyük hazineler Moğolistan’a getirildi.Tarihi kazı gün yüzüne çıktı.Bu da

büyük bir mezarda büyük bir hazinenin Cengiz han ile gömüldüğü teorisinin ortaya atılmasını sağladı. Kaşif Mike Brown tarihin en büyük eserlerin peşine düşer. Ona Moğol’da yaşayan moğol araştırmacı bilim adamları yardım eder.Doğu moğolistanın güneyinde dadal köyünde faaliyet göst-erirler.Sibiryanın yirmi beş kilometre güneyinde bulunur.Burası Cengizhan’ın doğduğu ayrıca gömüldüğü yer olarak tahmin ediliyor.Mike Brown’a yardım eden komisyonda Arkeolog Moğolistan’lı Muglear bazı mezarlar gösterir.Bu mezarların daha kazılmadığını söyler.Dadal köyüne doğru giderken Erek Zen, kazı çalışmalarını görürler ve dururlar.Kazı çalışmaları Hunlara aittir. Hunlar Cengizhan’dan 1000 yıl önce yaşamış topluluktur.Dadal köyüne gelirler.Cengizhan’ın bulunduğu mezara gelip, orada Moğollar’ın Cengizhan’ın bulunduğu mezara gelip Cengizhan’a saygı duyarlar. Moğol halkından Cengizhan’ın gölün içinde gömüldüğüne dair bir efsane yoktu.Ama Mike Brown gölün içine girer ve Cengizhan’a  yönelik bulgulara bakar.Ama Mike Brown kayda  değer bir şey bulmaz.Üçüncü göle gittiklerinde Cengizhan’ın abidesini görürler.Üçüncü göle girdiklerinde önce bir şey yokken Mike hayret verici bir şey buluyor.Dev gibi taşlar vardır. İki taraftan da büyükler ve taş yığını uzadıkça uzuyor.Üçgen gibi kocamandır.Mezar taşlarına benziyor bir noktada birleşip aşağı doğru iniyor.Cengizhan’ın türbesi oluşturduğuna dair bir teori vardır.Cengizhan yirmi yıl içinde çok topraklar fethetti.O kadar fethettiki Büyük İskender ve Roma İmparatorluğundan daha fazla fethetti.Sadakacılar yerel adı OGLOGCHİM KHEREM Cengizhan’ın kayıp mezarlarından en muhtemel adaylarından biridir.Ayrıca Cengizhan’ın kalesi olarakta bilinir.Moğolistan dünyanın en az nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerinden biridir.Kilometre başına iki kişiden az düşüyor.Ulan Batur’a gitmeden önce bir yere uğruyorlar.İlk defa Cengizhan savaş halindeki kabileleri tek bir bayrak altında birleştirdi.Movigolum ardındaki yüksek tepe genel olarak kara tepe olarak bilinir.Filmde kesin kanıt bulunmamıştır. Ama fiziksel kanıt bulunmuştur.Cengizhan’ın bulunduğu yer olan Dadal ‘daki gölde bulunan taşlar.

 

                 Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

 

1)       Ülkeye hükmeden devlet adamları nerede gömülür?

2)       Dadal köyü civarında kaç göl vardır?

3)       Cengizhan’ın hükümdara gelişini kaç asker izlemiştir?

4)       Geleneksel Moğol lezzetinin adı nedir?

5)       Cengizhan’ın en muhtemel kayır mezarı nerededir?

6)       Karatepedeki imza kime aittir?

7)       Moğolistan’ın başkenti neresidir?

8)       Cengizhan’ın doğum yeri neresidir?

9)       Cengizhan’ın çocukluğundaki ana yurdu nerededir?

     10)   Film gösterisinde kim Moğol olmuştur?

      11)   Film gösterisinde kaşifin adı nedir?

      12)   Hunlar ne zaman yaşamıştır?                                                                                                                                      

 

                                                                                                       İBRAHİM ARSLANYÜREĞİ                                                      

                                                                                                           FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ  8010004026