Deniz altı Özellikleri ve Yapım Teknolojileri(45 dakika)

            Deniz altılar 250 metreden fazla dalabiliyor ve orada 6 ay kalabiliyor. Yakıt ikmali yapmadan 20 yıl boyunca çalışabiliyor. Deniz altılar şimdiye kadar tasarlanmış en ölümcül silah makinesidir.          Dünyanın İlk savaş gemisine kaplumbağa adı verilir. USS-PENSİLVANYA birleşik devletler donanmasının en büyük deniz altısıdır. Deniz altı teknolojisinin gelişmesinde 6 anahtar aşama ve 6 anahtar deniz altı vardır. USS-PENSİLVANYA boyu 171 metredir. 1776’da dünyanın ilk savaş deniz altısı sınırlı hava desteği olan içi oyuk ahşap bir küre şeklinde idi. Bu bir fıçıya benzer olup içinde bir operatör vasıtası ile deniz altına iniyor. Ve buna dünyanın ilk savaş deniz altısına kaplumbağa adı veriliyor. Kas gücüne dayalı olup pedal ile çalışıyor. Deniz altı mürettebatı her gün sadece hayatta kalmak için 12 metre küp, yorucu çalışma için ise daha fazla havaya ihtiyaç vardır. Gerekli hava suyun içinden elektrik akımı geçirerek hidrojen ve oksijen ayırt edilerek sağlanır. Elektrolizle sudan oksijen elde edilir. Ve böylece saf ve temiz hava elde edilir.200 yıldan daha önce kaplumbağa operatörü sadece 25 dakika su altında kalabiliyordu. Günümüzde hava desteği sınırsızdır.                              Deniz altısında balıklarda olduğu gibi yüzgece benzer yapılar kullanılır. Böylece yön ve denge daha rahat sağlanır. USS-PENSİLVANYA’ da yüzgeçlere levha adı verilir. Kıç levhaları en arkada yer alırlar tıpkı bir uçaktaki yükseklik kanatları gibi deniz altısının açısını kontrol ederler. Torpidoda silahları fırlatmada akü kullanılır. Torpidoda hedefine odaklanmayı sağlayan optik sensorlar yer alır. Süt ineği diye tabir ettikleri alman savaş gemileri yakıt olarak 400 ton yakıt alabilirler.1945’te ABD bilim adamları yakıt olarak nükleer reaktör yerleştirmeye başladılar. Bu da uranyumu parçalayıp büyük bir ısı açığa çıkarıyor. Bu ısı buhar üretiminde kullanılıyor. Ve bıçakları harekete geçirip pervaneleri hareket ettiriyor. ABD mühendisler 1954’te dünyanın nükleer güçle çalışan ilk deniz altısı olan USS-NAUTILUS dünyaya sunuyorlar. Bunun denizde yakıt ikmali yapmaya ihtiyacı yoktur. Sadece 4 kg’ lik uranyum yakıyı ile 100 bin km yolculuk yapabiliyor. Deniz altıları güvenli askeri üs olarak kullanılabilir. Bunu ilk başaran Ruslardır. Deniz altıdaki her şey güverte ekipmanlar çalışan makineler hatta el kurutma makineleri bile titreşimi yarattığı gürültüyü en aza indirmek için kauçuk şok emiciler ile kaplanmış durumdadır. Deniz altı pervanesi hızla dönerken basıncın düşürülmesi suyun ısıtılmadan kaynamasına sebep olur. Ve buhar kabarcıkları üretir. Buna kavitasyon adı verilir. Kavitasyon sadece pervane dönerken meydana gelir.                                                                                                          Deniz altılar bilimin insanları sunduğu teknolojiler kullanılarak bulunan muazzam askeri üs olarak kullanılabilecek makinelerdir.

                                                                                                                                                         Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

      

1.      Deniz altılar yakıt ikmali yapılmadan kaç yıl dayanabilirler.

2.      Dünyanın ilk savaş gemisine ne ad verilir.

3.      Birleşik devletler donanmasının en büyük deniz altısına ne ad verilir.

4.      Deniz altı teknolojisinin gelişmesinde kaç aşama vardır.

5.      Deniz altı mürettebatının her gün hayatta kalmak için ne kadar oksijene ihtiyaç vardır.

6.      Günümüzde deniz altıları için gerekli oksijen nasıl sağlanır.

7.      USS-PENSİLVANYA deniz altısında yüzgeçlere ne ad verilir.

8.      Dünyanın ilk nükleer güçle çalışan deniz altısına ne ad verilir.

9.      ABD bilim adamları 1945’te yakıt olarak hangi elementi kullanmışlardır.

10.   Deniz altıları ilk olarak askeri üs olarak kullanan ve bunu başaran hangi devlettir.

11.   Deniz altılarında gürültüyü en aza indirmek için hangi neler kullanılır.

12.   Kavitasyon nedir.

13.   100 bin km’ lik bir yolculuk için yaklaşık ne kadar uranyum gereklidir.

14.    Kaplumbağa operatörü ne kadar süre su altında kalabiliyordu.

15.   Torpidoda hedefine odaklanmayı sağlayıcı hangi yapılar yer alır.                                                                                                         

Tahir İGİT EĞİTİM BİYOLOJİ 4.SINIF