DNA Analizlerine, Arkeolojik Kanıtlara, Tarihi Yolculuklara Adli Tıp Yöntemlerine, Fosil ve İklimsel Kanıtlara Dayalı İlk Amerikalılara Kaç Yıl Önce Nereden Geldi 45 Dakika

Öyküye göre ilk Amerikalılar Bernik boğazının Alaska üstünden Asyada gelmişler ve eskiden Alaska Rusya bitişik olduğundan Asyanın o bölgesindeki insanlar geçmişler. Bu sırada dünyadaki suyun büyük bölümü buz halinde olduğundan deniz seviyesi şimdikinden düşük ve Berink boğazın bir kara köprüsü haline dönüşmüştü.Böylece taş devri insanları yürüyerek Amerikaya ulaşmıştır.

 

İlk Amerikalılara yeniden tarif etmek için Prof. James İlk  Amerikalıların mezarlığında incelemelerini yapıyorlar ve arkeoloji tıp bilimine benzer ancak günlük değil 200 bin yıl öncesini yeniden canlandıran iskeletlerine bakıyorlar. Bu iskeletler neredeyse Florida’da 8 bin yıl yattıklarından dolayı Windowır iskeletleri denilmiştir.

  

   Parylene ( Paralin ) makinesi ; objeleri korumak için üzerini polimer kaplıyor ve makine tozu yaklaşık 680°c kadar ısıtıp toz bu aşamada buhara dönüşünce objeyle temas ettğinde soğuyup ince bir plastik tabaka oluşur. Adavosio paralin makinesini windowır kefenlerini kaplamak için kullanıyor.

    Kıtaya ayak basan ilk Amerikalıları sorgulayan jeo arkeolog Dr. Silvia Gonzales Meksiko city’nin bir saat güneyinde Valsekü havzasında bulunun volkanik kayaları incelemek için buraya 2003  yılında gelip kayanın üstünde küçük izler gördü. İnsana ait olduğunu tanımladı.

    Jeo arkeolog Dr. Silvia Gonzales ve ekibi, izlerin tarihini tespit etmek için 2 yöntem kullanıyor. Organik maddelerin içindeki karbonu ölçüyorlar. Ayrıca bu maddelerin ışığa maruz kaldığı süreyi de hesaplayıp elde ettikleri tarih 40000  yıllık olduğunu ve Amerikan tarihinin okulda öğretilenden en az 25.000  yıl önce başlamış demektir.

    Dr.Silvia teorisini kanıtlamak için lazer ve prodüksiyon teknolojisine yöneliyor. Lazer bu modern ayak izini tarayıp üç boyutlu bir bilgisayar görüntüsü oluşturuyor. Ayak izlerini döndürüp incelerken teknisyenlerde modellerden plastik kopyalar düzenliyor. Ve bu yöntem dünyanın her tarafındaki bilim insanların üç boyutlu kanıtları kendileri inceleyebilir.

    Bilim insanları radyokarbon yöntemiyle her katmandaki organik maddenin tarihini belirleyebiliyorlar.

 Amerikada 15000 yıl önceden kalma tekne bulunmadı ama teknelerinin olup olmadığı anlamına gelmiyor. Sazlarda Butile Balsa kayığı yapan Amerikalılar Kaliforniyadaki amerikan yerlileri tarafında yüzlerce yıl kullanıldı ve sazların içi kamış gibi boş olduğundan batmıyor.

    Ataları bu sazları kesmek için kenarları tırtıklı maddeler kullanıyorlardı. .Bunlardan bir tanesi geyiğin omuz kemiği olan ‘’skapula kemiği’’ dir.

     İlk Amerikalılar büyük okyanusu geçmek için Kaliforniya kıyısı açığında uzanan bir çeşit otoyol olan Dev Varek denilen deniz yosunundan oluşan bir otoyol kullanıyorlardı.

      Varek dünyanın soğuk denizlerinde yetişir. Bununla beraber bitkinin suyun üstündeki tepesini kıyıdan açık görmek mümkündür. Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisidir.

      Genetik bilimciler tarihi öncesi bir iskeletten DNA örneği alıyorlar. Ancak başka bir yol daha izliyorlar. Genetik geçmişlerine ulaşmak için günümüz amerikan yerlilerinin DNA’sını inceliyorlar.Hücrelerimizin içindeki enerji deposu olan mitokondriyal DNA ya bakıyorkar. Mitokondriyal DNA sadece anneden çocuğa aktarılır. Bu süreçte mutasyon olur.

     Modern amerikan yerlilerinin DNA testleri Avrupalılar değil ama modern Sibiryalılar ile ortak ataları olduğunu gösteriyor. Bu ortak ata 14.000 yıl önce yaşadı.

 

               Aşağıdaki Soruların Cevapları Film Özetinin Ayrıntılaında Vardır.

      

1.        İlk Amerikalıların nereden geldiğine dair okulda öğretilen öyküler nelerdir.?

2.        Windowır iskeleti nedir?

3.        Paralin makinesi adli tıp teknolojisinde ne işe yarıyor?

4.        Jeo arkelog Dr. Silvia Meksiko City'de bulduğu ayak izlerinin ilk Amerikalılar ait olup olmadığını nasıl  incelemiş?

5.        Dr. Silvia’nın ekibi bu ayak izlerinin tarihini tespit etmek için nasıl bir yöntem kullanmış?

6.        Dr. Silvia teorisini kanıtlamak için hangi teknolojik araçlara yöneliyor?

7.        Arkeolojik çalışmalarda radyokarbon yöntemi ne işe yarar?

8.        İlk Amerikalıların kullandığı teknenin ismi nedir ve nasıl yapılmıştır?

9.        Skapula kemiği hangi hayvanda bulunuyor ve hayvanın neresindedir*

10.     İlk Amerikalıların büyük okyanusu geçmek için kullandığı otoyolun ismi nedir?

11.     Dev Varek yosunu nasıl bir bitkidir?

12.     Genetik bilimciler tarih öncesine ait bir iskeletten aldığı DNA örneklerinde ne ile karşılaştı?

 

                                                                                           Seher EKİNCİ EĞİTİM BİYOLOJİ 3.SINIF