EVREN CANLI BİR ORGANİZMAMIDIR?

Bugüne kadar bize öğretilen canlı varlıklar üçe ayrılmıştır. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler Acaba bu canlı olarak kabul edilen varlıklar bünyesinde barındıran dünyamız ve onunda bünyesinde var olan evrenimiz de yaşayan ve canlı bir varlık olabilir mi?

Yaşam nedir? Eğer yaşıyorsa kendisini yeniden oluşturabilmelidir ve zamanla evrimleşebilmelidir. Evreni canlı bir varlık olarak kabul edersek aynı insanlar gibi doğup büyüyüp ve sonunda ölmesi gerekir. Kâinattaki her bir organizmanın kollektif işbirliği sonucu evren oluşturmaktadır. Bu yüzden evren canlı bir organizmadır.

Süper Organizma nedir? Ortaklaşa bir amacı gerçekleştirmek için yaşamını sürdüren, kollektif işbirliğine dayalı organizmalar topluluğudur. Örnek verecek olursak bir karınca sürüsü süper organizmadır. Çünkü tek bir karıncanın üstesinden gelemeyeceği bir işi grup çalışmasıyla başaran ve birbirleriyle kimyasal maddeler salgılayarak iletişim kuran bir süper organizmadır. Ünlü parçacık fizikçisi Jeffrey West organizmanın işleyiş yapısını şehirlere benzeterek bizimde içinde rol aldığımızı düşünmektedir. Şehirlerde organizmanın karakteristik özelliklerini görebilirsiniz. West’e göre içinde bulunduğumuz şehirlerin canlı olarak kabul etmemiz gerekir. Çünkü şehirlerin yapısı organizmanın işleyişine çok benzemektedir. Organizmanın içinde yer alan iletim ağları şehirlerindeki karayolları ve taşıtlara benzetmektedir. Eğer içinde bulunduğumuz bu evren canlı ise diğer canlılar gibi bir şeylerden türemesi gerekmektedir. Örneğin; insanlar onu dünya ‘ya getiren ana babadan, bitkiler tohumlardan türemişse evren neden türemiş olabilir? Teorik fizik konusunda araştırmalar yapan Lees Molly, evrendeki ustaca ve özenle hazırlamış fizik yasaları ve kuralları biyolojik yasa ve kurallarla bir bütün halinde olduğunu söylemektedir. Bu yasalar ve kurallar üzerinde yapılacak olan en ufak bir değişiklik evrenin yaşamını güçleştirecektir. Lees Molly, evrenin oluşumunu ve evrenin neden türediğini biyolojik evrenin teorisi ile açıklamaktadır. Lees Molly, Darvin'in evrim teorisindeki gibi evrenin oluşumunu kümülatif olarak ilerleyen ve sürekli gelişim ve değişim gösteren ve gittikçe mükemmele ulaşmayı amaçlayan bir çaba olarak açıklamaktadır. Biyolojik canlıların olgunlaşarak üremeye hazır hale gelmesi gibi evrimde belli bir olgunlaşma döneminden sonra üreyebileceğini ve farklı evrenlerin oluşabileceğini düşünmektedir. Evrenimizin sürekli evirildiğine ve şu zamandaki haline geldiğine inanmaktadır. Evren muazzam bir yaşam döngüsüne sahiptir. Nasıl ki insan organizmasının işleyişini ve düzenini sağlayan bir beyin varsa evrenin de canlı bir organizma olması sebebiyle evrenin bir işleten, işlemci veya bir organı var mı? Bu soru kuantum mekaniği ile açıklanmaya çalışılmıştır. Kuantum mekaniğinin temeli, bir problemi farklı açılarla ele alarak çözüme ulaştırmak ya da bir problemin birden fazla sonucunun olabileceğini bilmektir. Evren canlı bir organizmadır. Çünkü içinde yaşamı barındırıyor, bilgiyi işliyor, enerji aktarımı sağlıyor yani canlı bir organizmanın yapabileceği her şeyi ve daha fazlasını yapmaktadır.

Evreni oluşturan atom parçacıkları bilgiyi depolayabilmekte ve bilgiyi işleyebilmektedir. Evreni bir kuantum bilgisayarı gibi ele alırsak insan organizmasının anlayamayacağı üst düzey işlemleri gerçekleştirebildiğini ve bu yüzden canlı ve düşünebilen bir organizmadır diye biliriz. Tarih boyunca fizikçilerin bilim insanlarının, biyologların temel ortak amacı temel fizik yasalarını anlamak ve evrenin işleyişini çözümlemektir. Acaba tüm bu evren ve kozmolotik yapı zihnimizin bir yansıması mı? Robert Lonze’ye göre evren sorgusuz sualsiz zihnimizi de içine alan canlı bir varlıktır. Evrende gördüğümüz, hissettiğimiz, duyduğumuz, dokunduğumuz her şey zihnimize işlenen bilgilerin anlamlandırılmasıyla var olmaktadır. Buna da biyomerkezcilik teorisi adını veriyor. Evrende oluşan olay ve olgular farklı canlıların zihinlerinde farklı algılanıp anlamlandırılmasına bağlıdır. Evrendeki bütün kurallar ve yasalar yaşamın kusursuz ve dengeli olmasını sağlamaktadır.

                

          

 

 

       

                        Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

 

1.Evreni canlı bir organizma olarak ele alabilir miyiz? 

2.Eğer evren canlı bir varlık ise bir başlangıcı ve sonu olması gerekmez mi?                                                   
3.Evrenin başlangıcının nasıl açıklayabiliriz?                                                                                                    
4.Evrenin başlangıcını bilim insanları nasıl açıklamaktadır?                                                                            
5.Jeffrey West evren ile organizmanın metabolizma işleyişi arasında nasıl bir bağ kurmuştu?                             
6.Lees Molly evrenin başlangıcını nasıl açıklamıştır?                                                                                     
7.Lees Molly evrenin evrildiğini hangi esasları temel alarak açıklamaya çalışmaktadır?                                    
8.Lees Molly temel aldığı ve evrenini açıklamaya çalıştığı biyolojik evrim teorisi nedir?                         
9.Biyolojik evrim teorisi, evrenin evrilmesini nasıl açıklamaktadır?                                                                  
10.Less Molly karadelikleri oluşumunu nasıl açıklamaktadır?                                                                       
11.Evrenin kusursuz yasa ve kurallarla temellendirilip ve muazzam bir yaşam döngüsüne sahip oluşunu Lees Molly neyi temel alarak açıklamıştır?                                                                                      
12.Kuantum mekaniği nedir?                                                                                                                             
13.Seat Loit evreni nasıl anlamlandırmaya çalışmıştır?                                                                                                      
14.evrenin karar verici ve düzenleyici organı nedir ?                                                                                          
15.Robert Lonze evreni nasıl açıklamıştır?                                                                                                                 1
6.Acaba evren zihnimizin veya hayal gücümüzün bir yansıması mı?                                                        

                                                SALİH KUBİLAY KARATAY

                                                EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMNELİĞİ 4.SINIF