Güney Afrika Aslanlarında Pusu Baskın ve Kuşatmaya Dayalı Zürafa ve Sıra  Dışı Hayvanlar Avlama  Stratejileri

 

              Bir aslan yalnız başına iyi beslenir. Bir grup aslan çok daha iyi beslenir. Daha fazla ve büyük av için strateji, sabır ve diğerleriyle anlaşmak gerekir. Bir grup aslanın yırtıcı bir sürüye nasıl dönüştüğünü anlatılıyor.

            Singita (güney Afrika) şaşırtıcı hayvan çeşitliliği bulunmakta. Besin zincirinin en üstünde aslanlar bulunmakta. Bir grup  aslan av peşinde. Bu grup dağ aslanı sürüsü,  bölgedeki en büyük korkutucu sürü. Bunun yani sıra dezavantajları doyurulması gereken mide sayısı fazla ve avlanma baskısı yoğun. Aslanlar yırtıcı olmak zorunda. Dağ aslanın uyguladığı pusu baskı ve kuşatma stratejilerini göreceğiz. Her taktık avın kendine özgü davranış şekline göre hazırlanır ve her üyenin rolü var. Su birikintisi pusu için ideal bir yer. Ama sıcak havada yapılmalı. Aslanlar buralara kurak olmasından dolayı hayvanların su içmek için geleceğini bilirler. Dişi aslanlar sürünün çekirdeğini oluşturur. Yaptıkları işleri nesilden nesle dişi aslanlara aktarılıyor. Henüz ortalıkta av yokken pozisyonlarını alıyorlar.  Pusu kurmak sabır gerekiyor. Pusuda bekleyen dağ aslanları 3 saatlik bir bekleyişten sonra susamış zebralar tehlikeye karşı dikkatli ve toplu bir şekilde su için gelirler. Aslanlardan biri pusuyu başlatır. Başarı saldırının   zamanlamasına bağlı. Av güvenli olması ve gözcü sayısı artacağından sürü halinde olurlar.

              Grup halinde avlanırken avı yakalama ve öldürme şansı 1/3 iken yalnız avlanmada bu ihtimal 1/5 oluyor. Mükemmel pençe    olmadan avı yakalamak çok zor. Aslanların geriye çekele bilme özelliğine sahip pençeleri vardır. Aslanlar birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Dağ sürüsünde yetişkin erkek yok. Anneleri genç erkekleri avlamayı öğretiyor. Anne ve kız kardeşler büyüyen erkek kardeşleri için daha fazla avlanmalı. Aslanlar avlarına onlara fark ettirmeden yaklaşmalı. Av yerini almışsa pusuya gerek kalmıyor hemen baskı ya geçiyorlar. Beş kedi bir hat oluşturacak ve birbirleriyle göz teması kurarak bekleyecekler yeterice yaklaşınca en dıştaki kanat gibi kapanırken diğerleri içtekiler merkezi kapatarak Avı yakalar. Kanattakiler saldırıyı başlatır. Tüm savaş olduğu gibi sonucu strateji, yetenek ve birazda şans belirler.

           Kuşatma stratejisi avcılar daha büyük av için dünyanın en uzun hayvanın peşinde. Bunun için pusu ve baskıya gerek yok. Dağ sürüsü avlanmak için alana hareket ediyor. Zürafaların kayalar üzerinde hareketleri güç olduğundan avcı bunu kollar ve zayıf anında saldırır. Karanlıkta zürafaların görme yetisi düşük.  Pusu ve baskına gerek yok kuşatma stratejisini kullanarak karanlığın içinde savaş sona eriyor.  Genç erkekler yemeklerini kazanıyor. Yemek sadece şansla elde edilmedi. Birçok küçük değişken birbirini etkiledi ve sonuç oldu. Mükemmel zaman ayarlama ustalığı, algısal yetenekler, coşkulu savunma dansı,  iş birliğinden doğan güç aslanların lehine işledi. Dağ sürüsü uzmanlıklarını ekip taktiğiyle birleştirerek dünyanın en uzun hayvanını yere yıkmayı öğrendi.

 

Aşağıdaki Soruların Cevabı Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1.       Aslanların uyguladığı stratejiler nelerdir?

2.       Singitanın batı sınırının dağ aslanları için önemi nedir?

3.       Pusu stratejisinin pozisyonu nasıldır?

4.       Pusunun stratejisinin başarısı neye bağlı?

5.       Pusu stratejisinin başarısızlıkları neye bağlıdır?

6.       Aslanlardaki pençe özelliği nasıldır?

7.       Dağ aslanının hızı hakkında bilgi veriniz?

8.        Kuşatma stratejisinde nasıl bir taktık izliyorlar?

9.       Aslanın gözlerinin parlak olmasının sebebi nedir?

10.   Baskın stratejisinde saldırının başlaması nasıl gerçekleşir?

                                                                    

                                                                                                     Sema Yeşilyurt Biyoloji öğretmenliği  4. sınıf