>

                                                    Güneş Enerjisi Aynaları Tarlasının Kurulumu ve Her Aynanın Güneşe Endeksli Ayarlanışı 45 Dakika

 

 

           Filmin amacı; Güneş enerjisinden getirisi yüksek fosil yakıtlarından daha ucuz ve çevre kirliliğini engelleyecek şekilde bir sistemin kurulmasıdır. Bunun içinde California’ da 8 hektarlık bir tarlaya kurulacak güneş enerjisi santrali çalışmalarına başlanmıştır. Sistemin kurulabilmesi için üç ayrı aşamada çalışmak gerekir. Birinci aşama; aynaların tarlaya kurulumu. İkinci aşama; su buharı kazanının oluşturulması ve yerleştirilmesi. Üçüncü aşama ise; oluşan su buharlarını elektriğe dönüştüren tribünlerin kurulmasıdır.

           Güneş enerjisi aynaları tarlasının kurulumu 8 hektarlık 4 tarla şeklinde bölünmesi ile olur. Her tarlaya 6 bin ayna olmak üzere toplam 24 bin ayna güneş ışınlarını her açıdan alabilecek şekilde yerleştirilir. Bu sistemin kontrol edilmesi için 120 km uzaktaki Pasetena şehrindeki bilgisayarlı ortamda takip edilmektedir. Burada güneşin gücü kontrol edilmektedir. Aynı zamanda çalışma esnasında işçilerin güneş ışınlarından zarar görmemeleri için mekanizma şalterleri indirilir. Takipte dikkat edilmesi gereken husus güneşin doğuşundan batışına kadar her ışının maksimum sıcaklığını yansıtacak şekilde aynaların ayarlanmasıdır.

            Su buharı kazanın kurulmasına başlanır. Ve su buharı kazanını 50 m yükseklikteki kuleye yerleştirmek için 450 tonluk bir vince ihtiyaç vardır. Vinçte hem kuvvet ölçer hem de yer ölçer bulunmaktadır. Kuvvet ölçer kancanın ucunda ne kadar ağırlık olduğunu, yer ölçer ise rüzgâr hızını ölçer ve bu bilgileri bir telsizle vinçteki bilgisayara aktarır. Su buharı kazanının kurulumu bitmiştir. Vinç ile kaldırılırken bir sorun ile karşılaşılmıştır. 47 ton olması beklenen toplayıcı (su buharı kazanı ) nın ağırlığı 67 ton çıkmıştır ve bu da kaldırma esnasında kazalara neden olabileceğinden yükün hafifletilmesi gerekmektedir. Yükü hafifletmek için kazandan bazı parçalar eksiltilerek 2 ton hafifletme yapılır ve vinç ile kaldırma işlemine tekrardan başlanarak başarıyla ilk kazan kuleye yerleştirilir. İkinci kazanın kurulumuna başlanır. Sistemin kurulumu devam ederken kirlenmiş olan aynaların temizliğine başlanır. Aynaların temizlenmesi için yıkama robotundan yararlanılır. Aynaların temizlenme nedeni aynadaki her noktadaki ışının kazana verimli bir şekilde yansımasını sağlamaktır. İkinci kazanın kurulumu tamamlanmıştır. Rüzgâr hızı artmadan kazan kuleye yerleştirilmelidir. Kaldırma esnasında rüzgâr hızı normal iken yükseğe doğru hızı artmaktadır. Bu da tehlike teşkil etmektedir. Kulenin uç noktasındaki işçiler zaman kaybetmeden kazanı kuleye sabitlemeye çalışmaktadır. Su buharı kazanı başarıyla sabitlenmiştir. Daha sonra oluşan su buharlarının elektriğe dönüştürülmesi için tribün sistemi kurulur. Bir yıldır uğraşılan güneş enerjisi santrali tamamlanmıştır. Sıra bu sistemin düzenli olarak çalıştığını kontrol etmeye gelir. Ayna mekanizması çalıştırılır. Aynadan yansıyan her ışın bir noktada yani su buharı kazanında toplanarak kazandan su buharı çıkışı gözlenir. Su buharları tribüne giderek elektrik dönüşümü sağlanır. Böylece büyük başarı ile santral kullanılmaya hazır bir duruma getirilmiştir.

             Bu projede çalışan John Rley, Semih Gentus, Esolar Grubu ve diğer çalışanlar güneş enerjisi santrali kurulumunu başarıyla tamamlamışlardır.

            Bu santral sayesinde enerji tasarrufu en aza indirgeyerek gelecekteki neslin daha tasarruflu ve temiz bir çevrede yaşamasını sağlayacaktır. Günümüzde güneşten en iyi şekilde faydalanabileceğimiz bir bölgeye sahip olmamıza rağmen bunun değerlendirmesini hiçbir şekilde başaramıyoruz.    

                  

       

 Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1.Güneş enerjisi santralinin kurulma amacı nedir?

 

2.Güneş enerjisinden yararlanabilmek için mekanizma kaç aşamada kurulur ve bu aşamalar nelerdir?

 

3.Aynaların kurulma sisteminin güneş ışınlarının gelmesi doğrultusunda kurulmasının nedeni nedir?

 

4.Güneş enerjisi santrali planının sahibi kimdir?

 

5.Kurulmuş aynaların çalışma mekanizması nereden takip edilmektedir?

 

6.Su buharı kazanı nedir ve ne işe yarar?

 

7.Toplayıcı kaç metre yükseklikteki kuleye yerleştirilir ve bu yerleştirme esnasında dikkat edilmesi

 

 gereken hususlar nelerdir?

 

8.Ciddi oranda toplanan ısının buhar kazanını eritmemesi için ne kullanılmıştır?

 

9.Güneş enerjisi santrali nerede kurulmuştur?

 

10.Buhar tribünü nedir ve ne için kullanılır?

 

 

 

CANSU KAHİLOĞULLARI EĞİTİM BİYOLOJİ 4. SINIF