1500 Yıl Önce Güney Amerika Sahillerine Ulaşan İspanyollar Eski Dünya Hastalıklarını Astekler’e Bulaştırıp Toplu Yok Oluşuna Neden Oldular 45 Dakika            Astekler astronomi, tıp ve mühendislik alanında gelişmiş bir toplumdur. Bataklıklardan şehirler  yaparak mühendisliklerinin mükemmelliğini göstermişlerdir. İspanyollar bu topraklara ilk adım attığında yarım milyon insanın yok oluşuna sebep olmuştur. Arkeologlar ölümlerin nedenini öğrenmek için çalışmalara başladılar. Ölümlerin salgın hastalıklardan kaynaklandığına kanaat getiriliyor. Fakat otopsiler sonunda bu hastalığın daha önce bilinenlerden farklı olduğu görüldü. Bu gizemli ve yeni bir hastalıktı. Asteklerin resim çalışmalarından yola çıkılarak hastalığın kokorisli olduğu öğrenildi. Bundan sonra yapılacak ilk iş hangi tarihlerde olduğunu ve sebeplerini araştırmaktı. Nüfus sayımının 3 boyutlu grafikleriyle bilim  adamları  yoğun  çalışmalara  başladı ve eldeki veriler ile salgınların hangi yıllarda olduğu tespit edildi. En büyük salgın 1545 ve 1576 tarihlerinde yaşanmıştı.  Bilim adamları o tarihlerdeki iklim şartlarını araştırıyorlardı. Kuraklık ve yoğun yağışların sebep olduğu öğrenildi. 1546 ve 1576 yıllarında yağışların daha yoğun olduğu öğrenildi. Bu Amerika menşeli virüs neden sadece Astekleri öldürdü? Bu soru uzun zaman kafaları karıştırmıştır. İspanyollardan belli bir grubun ölmesi, bunun planlı olarak yapıldığını ortaya çıkardı. Asteklerin kalabalık ve kötü şartlarda yaşaması virüsün yayılmasını hızlandırmıştı. Virüs öncelikle çiftliklerde yayıldı. Böylece hızla yayılan virüs Asteklerin ölümüne neden oldu. Bu olay toplu bir katliam örneğidir.         Kuraklığın ve yağışın nedeni hava basıncının değişmesidir. Pasifik denizindeki akım değişikliği tüm dünyadaki iklim değişikliğini meydana getiriyor. 3 akım olayı birlikte meydana gelirse çok yakın zamanda Amerika ‘da büyük bir kıtlık meydana gelebilir. Isınan dünyamızı 2.facia bekliyor olabilir. Sera gazlarının artmasıyla 1990’dan beri çok sıcak yaz mevsimi yaşıyoruz. Sel baskınları da oluşuyor ama bu kuraklığın önüne geçemez.      Mega kuraklık ve aşırı yağış döngüsü çağımızın en büyük tehdidir. Salgın hastalıklar mutasyona uğrayarak insanlara geçebilir. 21.yy insanları savunmasız olduğundan geçmişten daha hızlı yayılabilir. Böcekler ısınma sayesinde yer değiştirir. Böylece böcekler virüsleri yayarlar.        6,5 milyar Dünya nüfusu için Büyük doğal afetlerin enfeksiyon yayması en büyük tehdit unsurudur. Küresel ısınma için önlemler alınmalıdır. Aksi takdirde böyle bir hastalık tüm insanlığın yok oluşuna sebep olabilir.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1-       Asteklerin millet olarak zayıflayışının başlangicı nasıl olmuştur?

2-       Ölüm nedeni olarak ilk neden şüpnelenildi?

3-       Bu virüsün Afrika’daki adı nedir?

4-       Hastalığın halk arasındaki adı nedir?

5-       Hastalık hangi virüs soyundan gelmektedir?

6-       Virüs hangi canlıyla insana bulaşmıştır?

7-       İklim şartlarını bilim adamları hangi çalışma ile ortaya koymuştur?

8-       İlk ölümler hangi tarihte başlamıştır?

9-       İspanyollardan ölen kişiler hangi meslek grubundan idi?

10-   Virüsün insandan insana geçmesi için hangi olayın meydana gelmesi gerekir?

11-   Bu virüs ile ölen Asteklerin sayısı ne kadar idi?

12-   Bu hastalığın belirtileri neler idi?

 

Gülistan DİKSİN EĞİTİM BİYOLOJİ 4. SINIF