İNSAN VÜCUDUNDAKİ İNANILMAZ MÜKEMMEL SİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ (130 DAK )

 FİLMİN ÖZETİ

 

 

                       İnsan vücudunun inanılmaz sınırlarına yolculuk yapıyoruz. Araçlarımız, motorlarımız, alt yapımız, yollarımız ve devre sistemimizle mükemmel işleyen sistemlere sahibiz. Dünyada yaşayan 6 milyardan fazla insan vücudu var. Ve her birimiz yaklaşık yüz trilyon mikroskobik hücrenin birleşimiyiz. Tüm bireylerin yapı planları % 99,9 aynı olsa da hiçbirimiz aynı değiliz. Her insan makinası, hücreleri, duyuları, kasları, kemikleri, kalp, beyin gibi önemli elemanlarıyla bir mucizeyi gerçekleştirmeye hazırdır. Hepsinin en dış yüzeyini örten zırhımız, yani derimiz, acıya ve zevke giriş noktamız, bizi içerde, dünyanın geri kalanını dışarıda tutar. Derimiz, ısıtma ve soğutma organımızdır.                     Güne gözlerimizi açtığımızda görme mucizesi ile karşılaşırız. Gözlerimiz mikro saniyeler içinde seçer, izler, odaklar. Onlar ışık hasatçıları, yakalar ve beynin anlayabileceği elektriksel vurgulara dönüştürürler. Çevremizdeki dünyayı değerlendirmemizi ve bundan zevk almamızı tüm diğer duyulardan iyi sağlar. Görme duyusu insan makinesinde tek başına işlemez. Kafamızın iki yanında vücudumuzun mikrofonları kulaklarımız yer alır. Onlar duymaktan çok daha fazlasını yapar. Dengemizi sağlamayı onlara borçluyuz.  Kulaklarımız bize günümüzü zenginleştiren güçlü bir duyu daha sağlarlar. Radar çanakları gibi sesi kafatasımızın derinlere yönlendirirler.

                      İnsan makinasında ki mucizevî özelliklerde biride solunumdur. Soluk alamasaydık birkaç dakikadan fazla yaşayamazdık. Soluduğumuz havanın takip ettiği yolu izleyebiliriz. Gırtlaktan inip, ses tellerini geçer, soluk borusuna iner, akciğerlere, oradan bronşlara ve bronşçuklara dağılır. İnsan makinasının en önemli parçasından biride kalptir. Kalp, özünde kastan oluşan pompadır, çıkarılsa bile kendi başına işleyebilir. Damarlarımızda dolaşan hayatı sıvımız olan kan, içinde oksijenden (O) fazlasını taşır. Hücrelerimiz ne kadar çok oksijen yakarsa kalp ve kan damarları daha fazlasını ulaştırmak için o kadar çok çalışır. Oysa bu makineyi beslemek için oksijenden (O) fazlası lazım. Yani yakıt gereklidir. Her lokma yutuşumuzda onu, içindeki kullanışlı her şeyi emmek için tasarlanmış bir yolculuğa çıkarız. Bitkileri ve hayvanları enerjiye dönüştürüp, kimyasal yapı taşlarına ayırarak kanımıza ve etimize katarız. İnsan makinasının hareketine yön veren kas sistemi ile yapabileceklerimiz ise mükemmelliğin bir başka yüzünü oluşturur. Ayak tabanından parmak uçlarına kadar, yaklaşık 650 kas yaptığımız her harekete güç verir. İskelet kaslarımız olmasaydı, koşamazdık, göz kırpamaz, gülümseyemez hatta konuşamazdık. Vücuda yayılmış halde bulunan mühendislik harikasından olan kemiklerden vücuda yayılmış olarak 206 kemik bulunur. Bize şeklimizi veren kemiklerimiz olmasaydı yığılır kalırdık.

                   İnsanlar hayatta kalmaktan fazlasını ister. Bir erkek günün her saniyesi binden fazla sperm üretir. Hayatlarının görevi yani yumurtayı döllemek için her an hazırdırlar. Kadın sayılı üreme hücresiyle doğar. Sadece bir tane sperm yumurtaya ulaşır ve döller. Spermin yumurtaya ulaşmasıyla DNA’lar kaynaşır. Mucize makinede yaptığımız her şeye başkanlık eden tek bir organ var. Beynimiz, bizi korur, yol gösterir, emirler verir. Vücudumuza kök salmış bilgi otoyolu ile her parçamızı kontrol eder. Hissetmemizi, istememizi, hatırlamamızı ve tepki vermemizi sağlar. Bizlere kalp nakli yapılsa biz yine aynıyız değişen bir şey olmaz. Ama beynimize bir şey olursa her şey riske girer, karakter, kişilik değişebilir. İnsan makinası mükemmel parçaları ile uyum göstererek çalışmayı sürdürür.

Dünyada altı milyarın üzerinde insan vardır. Bu insanların her biri yaklaşık yüz milyar hücreden meydana gelmiştir. Yapı birimleri aynı olsa da insanların hiçbiri birbirinin aynı değildir. Her yeni gün vücudumuz bir dizi mucizeyi gerçekleştirir. Derimiz vücudumuzun en büyük organıdır. Vücudumuzu dış etkilerden ve bakterilerden korur. Sürekli olarak ölü deri hücrelerimiz dökülür. Bunların yerine ise sürekli yeni hücreler oluşur. Alt deride sürekli bölünen hücreler bulunur. Bu hücreleri besleyen bağ dokuda kan damarları sinir hücreleri ve kıl kökleri bulunur. Deri dokunma duyusunun yanı sıra terlemeyle atıkların atılmasını sağlar. Aynı şekilde bu olay vücut ısısının fazlasının atılmasını da sağlar. Deride yaklaşık beş milyon kıl bulunmaktadır. Deride bulunan melanosit hücreleri melanin pigmenti salgılar. Bu pigment deriye ren verir.

                   Göz ise diğer bir mucizevi organımız gözlerimizin belli aralıkta olması nesnelerin uzaklığını ayarlama ve tam görüntü sağlanmasında görev yapar. Göz ışığı toplar ve beynin anlayacağı impulslara dönüştürür. İris göz bebeğinin büyüklünü ayarlayarak göze giren ışık miktarını ayarlar. Göz kapağını kırpma hareketi ile korneanın renkli kalmasını sağlar. Gözdeki reseptörler ışığı algılar ve sinir hücrelerine aktarır. Bu şekilde uyarı beyine gider ve görme gerçekleşir. Reseptörler çalışmazsa körlük meydana gelir.

                   Kulaklarımız işitme duyu organlarımızdır. Ayrıca vücudumuzun dengelenmesinin ayarlanmasında görevlidir. Kulak kepçesi radar gibi ses dalgalarını toplar. Ses dalgaları önce kulak kemiklerine iletilir. Sonra içi sıvı dolu tüplere iletilir. Buradaki reseptörler uyarıyı beyine iletir. Bu şekilde duyma gerçekleşir. Orta kulak kemiklerinin her biri bir pirinç büyüklüğündedir.

                   İnsan sesi kulaklarımıza düğer seslerden daha müzikal gelir. Konuştuğumuzda ses telleri titreşir. Bu şekilde ses çıkarabiliriz. Ses telleri konuşurken sürekli olarak birbirine çarpar bu da zamanla ses tellerinin yıpranmasına neden olur. Diğer bir hayati olay ise soluk alma ve verme olayıdır. Alınan hava soluk borusu ile akciğere gelir. Akciğerlerde üç milyon alveol bulunmaktadır. Alveollerin etrafı kılcal damarlarla çevrilidir. Alveollerde O2 kana geçer ve alyuvar ile hücrelere taşınır. CO2 ise kandan alveole geçer. Buradan da soluk verme ile de dışarı verilir. Soluk alma sırasında koku almayı sağlar. Burunda kimyasalları algılayan seksen milyon hücre vardır. Bunlar koku almayı sağlar.  

                   Kalp de mucizevi bir organımızdır. Kalp sürekli kasılıp gevşeyerek kanı vücuda pompalar. Vücudumuzdaki dokularda kök hücre denilen hücreler bulunur. Bu hücreler farklılaşarak diğer vücut hücrelerine dönüşebilir. Bu nedenle birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Kanın vücuda dağılmasını sağlayan damarlar bulunur. Bunlar atardamar, toplar damar ve kılcal damarlardır. Bunların uzunluğu yüz bin kilometreden daha fazladır. Kan dolaşımının sınırları vardır. Pilotlar bu sınırları sonuna kadar zorlarlar. Kandaki alyuvarlar doku hücrelerine O2 taşır. Akyuvarlar ise mikroplara karşı vücudumuzu savunur. Kan aynı zamanda hücrelere besin taşır. Yediğimiz besinler yemek borusu ile mideye gelir. Oradan da bağırsaklara geçer. Ağızda tükürük ile besinlerin sindirimi başlar. Midede kuvvetli bir asit ve bazı enzimler bulunur. Besinler mide ve ince bağırsakta sindirilir. En fazla sindirim ve emilim ince bağırsakta olur. Kana geçen besinler hücrelere taşınır. Kalın bağırsakta su emilimi olur. Artık maddeler ise dışarı atılır.

                    Kas sistemi hareketimizi sağlar yaklaşık altı yüz elli kas bulunmaktadır. Kas hücrelerinde kasılmayı sağlayan iki protein bulunur. Bunlar aktin ve miyozindir. Kaslar ne kadar çalışırsa o kadar çok protein üretilir. Kasların çalışması için beyinden gelen sinirler ile uyarılması gerekir. Sinirler elektrik kablosu gibidir.

                    Kemik dokudan oluşan iskelet sistemi iki yüz altı kemikten oluşur iskelet sistemi vücuda şekil verir. Kemik iliklerinde kan hücresi üretilir. Kemikler eklemlerle birbirine bağlanır. İnsanın anne karnındaki gelişimi de mucizevi bir şekilde gerçekleşir.     

           Vücudumuzu yöneten merkez beyindir. Beyinlerimiz gece ve gündüz çalışır. Vücudumuzun her parçasını yönetir. Beynimiz nöronlardan meydana gelir. Bizi biz yapan organımız beynimizdir.          

 

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır:

 

 1. Derinin yapısı, özellikleri ve görevleri nelerdir?
 2. Bireylerin esmer, sarışın, beyaz, siyah olacağını belirleyen şey nedir?
 3. Görme ve duyma olayları nasıl gerçekleşir?
 4. Ses tellerinin zamanla yıpranmasının nedeni nedir?
 5. Solunum olayı nasıl gerçekleşir ve solunumun en önemli işlevi nedir?
 6. Kaslarımızdaki aktin ve miyozin proteinlerinin işlevi nelerdir?
 7. Kemiğin yapısı ve bizlere sağladığı kolaylıklar nelerdir?
 8. Budist keşişlerin yaptığı meditasyonun beyin faaliyetleri üzerine etkisi nedir?
 9. Doğum anında, türümüzün devamını sağlamak için neden sancılı ve riskli bir yol geliştirdik?
 10. Beynin belli bir bölgesine odaklanarak kontrol altına almak mümkün müdür?

11.   Döllenmiş yumurtanın, ergin birey oluncaya kadar geçirmiş olduğu aşamalar nelerdir?

 1. Bir insan yaklaşık olarak kaç hücreden oluşmaktadır?
 2. Vücudun en büyük organı hangisidir?
 3. Bir saatte en az kaç deri parçacığı dökeriz?
 4. İnsan derisinin dokunma dışındaki görevleri nelerdir?
 5. Deri kalbin pompaladığı kanın ne kadarını taşır?
 6. Saçlarımızı ve derimizi renklendiren hücrelerin ismi nedir? Nerede bulunurlar?
 7. Gözlerimizin yüzümüzün ön tarafında belli bir aralıkta yer almalarının nedeni nedir?
 8. Görme olayı nasıl gerçekleşir?
 9. Göze giren ışık miktarı nasıl ayarlanır?
 10. Kulakların duyma dışındaki fonksiyonları nelerdir?
 11. Ses tellerinin zamanla yıpranmasının nedeni nedir?
 12. Ses nasıl oluşur?
 13. Her bir akciğerimizde kaç alveol bulunur?
 14. İnsan burnu kaç farklı kokuyu ayırt edebilir?
 15. Burunda koku almayı sağlayan ne kadar hücre vardır?
 16. Koku hücre yüzeyinde yaklaşık olarak kaç farklı reseptör bulunmaktadır?
 17. Solunum sisteminin işlevi nedir?
 18. Kalp çıkarıldığı zaman çalışabilir mi?
 19. Kök hücrelerin görevi nedir?
 20. Vücudumuzdaki damarların uzunluğu yaklaşık olarak ne kadardır?
 21. İnsanda bir günde yaklaşık olarak ne kadar tükürük salgılanır?
 22. Dilimizde yaklaşık olarak kaç tat alma çıkıntısı bulunur?
 23. Kan ile hücrelere ne gibi maddeler taşınır?
 24. İskelet sistemi ne işe yarar?