KOCA SİNAN'IN HAYATI ( 65 Dk )

FİLMİN ÖZETİ

 

   

 

                         14.Yüzyıldan 16. yüzyıla gelene kadar imparatorluğun Anadolu ve Rumeli’ye kök salması süreci içerisinde Osmanlı Mimarisi üslup arama içerisindeydi. Kanuninin saltanatı ile birlikte gücünün doruğuna ulaşan Osmanlı Sinan’la mimaride mükemmelliği yakaladı. Tasarladığı kemerler yüzyıllarca Osmanlıya su taşıdı. İnşa ettiği köprüler 400 yılı aşkın süre sadece kıyıları değil, geçmişle geleceği birbirine bağlamıştır. Onu büyük kılan eserlerinin zamana direnmesi ve o eserleri inşa ederken ortaya koyduğu riayettir. Kültür tarihinin büyük simgelerinden biridir. Büyük bir başarıya imza atmıştır. Estetik ve matematik gücünü birleştirerek onlarca köprü ve kemer inşa etmiştir. 1554’te Başlayıp, on (10) yılda tamamladığı Kırk Çeşme Su Yolları büyüleyici güzellikleriyle bugün İstanbul’dan su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamaya devam ediyor. Mimar Sinan sağlamlığa zerafeti de eklemiştir. Mimar Sinan Kanuni Sultan Süleyman zamanında yirmi sekiz (28) yıl Baş Mimar olarak kalmıştır. O muhteşem Süleyman döneminin ihtişamını, yaptığı anıtlarla zamanın ötesine taşıyan bir elçiydi. Kendisine şaheser yaratma imkanı sunan padişaha karşı son bir görevi vardı. Bu görev, onun türbesini inşa etmekti.

                        Mimar Sinan emrinde çalıştığı üç sultan; Kanuni, 2.Selim ve 3.Murat adına inşa ettiği yapılar kadar dönemin üst düzey yönetici ve sultanların aileleri için çizdiği bina ettiği tasarımlarla da Osmanlı Mimari geleneği içinde çığır açan eserler ortaya koydu. Edirnekapı Mihrimah Camii, Sinan’ın en güzel camilerinden birisidir. Tarih yere batanın son noktasıdır. Cami mimarisinde belirgin şemalar üzerinde çalıştı. Dört ayaklı tek kubbeli camiler, Dört ayaklı yarı kubbeli camiler, altı ayaklı kubbe denemeleri Sinan’ın birçok kez yeniden döndüğü ve her defasında özellikler kazandıran şemalardı. Sinan için mimarlık sadece estetik ve matematik bir meydan okuma işi değildi. O göz alıcı bir dönemde yetişmiş ve çağının mimari sorunlarına çözüm üretmenin ötesinde yetişmiş ve çağının mimari sorunlarına çözüm üretmenin ötesinde devlet kültürünün geleceğe bırakacağı mirasın sorumluluğunu omuzlarında hisseden bir ustaydı. Mesleğine duyduğu saygı kadar, insanlara duyduğu sevgi de çalışmalarında itici güç oluşturdu. Koca Mimar, 1588’de hayata gözlerini yumduğunda geride bir faniye kolay kolay nasip olmayacak bir miras bıraktı. Her yapısında yeni bir şey söyledi. Yıllar, asırlar ve nesiller geçti ama Sinan varlığıyla bu coğrafya da sözünü dinletmeye devam etti.

14.yy 16. yy kadar imparatorluğun Anadolu ve Rumeli de kök salma sürecinde Osmanlı mimarisi üslup arayışı içerisindedir.

 Geçen yüzyılda güçlenen ve buna bağlı olarak başkentlerin değişmesi anıtsal eserlerin oluşumunu engellemiştir.

Kanuni ile gücünün doruğuna ulaşan imparatorluk aynı zamanda mimar Sinan ile de mimaride mükemmelliğe ulaşır.

Mimar Sinan tasarladığı kemerler ile onlarca asır İstanbul su taşır.

Yine inşa ettiği köprülerle kıyıları birleştirirken aynı zamanda geçmiş ile gelecek arasında da bir köprü görevi üstlenmiştir.

Yaptığı büyük künyelerdeki ticari hareketlilik günümüze kadar gelmektedir.

Onu büyük kılan eserlerinin günümüze kadar gelmesini sağlayan eserlerinin yapısal sağlamlığıdır.

Eserlerinde dünya durdukça insanlık faydalansın ve benden dualarını esirgemesinler diye yola çıkmıştır mimar Sinan

    Onu bu kadar üstün kılan onu evrensel yapan olaşabildiği sanat düzeyidir. Büyüklüğü sadece anıtsal mabetlerden kaynaklanmıyor ayrıca suya hükmetme konusunda bir dahi iyi idi.

1554’te 40 çeşme, su yolları büyülü gücü güzelliğinde ki  su kemerleri ile bugünde İstanbul un su ihtiyacını önemli bir bölümümü karşılamaktadır.

   İstanbul 16 yy.ın büyük şehri haline gelince su problemi ortaya çıkar ve kanuni talimatı ile Belgrat ormanlarında bulunan suyun İstanbul getirilmesi için gerekli olan on hasırlık yapılır ve 1554 yılında 40 çeşme suyollarının inşaatına başlar.

40 çeşme suyolları dünyanın en büyük ve en karmaşık mimari projesidir.

40 çeşme suyolları sistemi içerisinde yer alan kemerlerin her biri mimari açıdan birer şaheser.

26 m yükseklikte olan ve 710 m . iki katlı uzun kemer ve estetik harikası maluma bunların büyüleyici tasarımları ile sınanın biçim dünyasında ortaya çıkardığı anıt yapıtlardı

    Sinan bu maluma kemer ile sadece bir mühendis değil aynı zaman da bir sanatçı ve yaratıcıdır.

Onca köprüler içerisinde en önemlisi kanuni sulatan Süleyman adını taşıyan büyük çekmece köprüsü gerek tasarım gerekse inşa öyküsü ile her zaman ayrı bir yerde durur.

Bu nedendir ki imzasını taşıyan tek eserdir.

   Mimar Sinan kanuninin ölümü ile ona karşı son görevi onun türbesini inşa etmiştir.

   Mimar Sinan kanuni, II selim, III murat adına inşa ettiği yapılar kadar diğer devlet üst düzey yöneticiler ve aileleri için de yaptığı eserlerle Osmanlı mimarisinde çığır açmıştır.

  Mimar Sinan sultan Süleyman hayatta ki tek kızı için yaptığı ikinci mabet olan Edirne kapı olan mihrima sulatan camii müstesna bir yapıdır. Bu yapı 17.yy. dan sonra yapılan camiiler için örnek teşkil etmiştir.

   Mimar Sinan sivil hayatta yaptığı eser sadrazam Rüstem paşa için Edirne de bir kervan saray yapar.

  Mimar Sinan camii mimarisinde 4 ayaklı yarım kubbeli 4 ayaklı tek kubbeli ve 6 ayaklı kubbet denemeleri ile her seferinde zenginleştirdiği yapılardır.tasarım konusunda mükemmelliğe Selimiye camisi ile ulaşır merkezi kubbe şeması uygular .

Rüstem paşa camii mimar sınana her zaman ilham kaynağı olmuştur.

II.selim mimar Sinan da başında bulunduğu devletin gücünü simgeleyen ve kendi imzasını taşıyan bir mabet yapmasını ister.mekan Edirne dır .

Sinan Selimiye camisinin temelini attığın da 78  yaşında dır .

Çok ustaca tertiplemesi Selimiye Camisi ustalık eseri unvanı kazandırır.

  Osmanlı sanatının bütün incelikleri mevcuttur özellikle tasavvuf kültürünü nakşeder. selimiye camisi bütün eserlerin sentezidir.

Mimar Sınanın top kapı sarayında inşa ettiği yapılar ise günümüze kadar geçen mimari eserlerdendir.

En son çalışması Ayasofya dır.bu yapısal sorunlardan dolayı sürekli yıkılırken Sinan tarafından restore edilir ve günümüze kadar gelir

Ömrünün son yıllarında yetiştirdiği kalfalar ile imparatorluğun dört bir köşesinde eserler yapmaya devam etmiştir

  Sokullu Mehmet paşa için yaptığı eserler önemli bir yer tutar.

 

 

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır:

 

 

 

 

 1. Mimar Sinan’ı büyük kılan şey neydi?
 2. Osmanlı Devleti mimaride mükemmelliği ne ile yakalamıştır*
 3. Mimar Sinan’ın inşa ettiği eserler nelerdir?
 4. Mimar Sinan’ın büyük bir başarıya imza atmasının nedeni nedir?

  S 1) mimar Sinan kimdir çıraklık kalfalık ve ustalık diye nitelendirdiği eserler hangileridir?

  S 2)Osmanlı sanatının bütün inceliklerini gösterdiği eser hangisidir, kim tarafından yapılmıştır?

  S 3) Ayasofya camisinin günümüze ulaşmasına en büyük katkı kime aittir?

  S 4)Selimiye camisinin muhteşem mimarı yapısının özellikleri nasıldır?

  S 5) kanuni zamanında her gün nüfusuyla ile büyüyen İstanbullun su problemi nasıl çözülmüştür?

  S 6) dünya mimarlık tarihine büyük katkısı olan mimar sınanı evrensel kılan  nedir?

  S 7)günümüz İstanbul’un su ihtiyacının büyük bir kısmını oluşturan su kanları hangi padişah döneminde kim tarafında yapılmıştır?

  S 8) maluva nedir?

  S 9 ) mimar sınanın üzerine imzasını attığı tek eser hangisidir?

  S 10 ) mimar Sinan hangi muhteşem eseri ile mükemmelliğe ulaşmıştır?

  S 11 ) MİHRİMAH kimdir adını taşıdığı eseri kim yapmıştır?

  S 12)mimar sınanın son dönem eserleri hangileridir?