KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÇEVRESEL UYUMLU YEŞİL TEKNOLOJİK İCATLAR

           

            Teknolojik araçlar günlük hayatın vazgeçilmez birer parçası durumundadırlar. Bu günkü insan türünün genelini oluşturan modern insan toplumları teknoloji olmadan yaşayamaz duruma gelmişlerdir. Teknoloji kullanımı insan hayatını kolaylaştırdığı gibi bazı çok ciddi çevresel sorunlara da neden olmaktadır. Bu çevresel sorunların başında küresel ısınma, içme suyu kirliliği, toprak kirliliği ve hava kirliliği gelmektedir. 

Teknolojik araçların kullanımı enerji ile gerçekleşir ve biz bu enerjiyi fosil yakıtlarından sağlarız. Fosil yakıtları havayı kirleterek küresel ısınmaya neden olur. Aynı zamanda birçok canlı türünün yok olmasına neden olur. Teknolojik araçların üretimi ve tüketimi sırasında açığa çıkan zehirli atıklar toprağı ve suyu ciddi bir şekilde kirletir. Bu da canlıların yaşamını olumsuz etkiler.

Akıl almaz tasarımlarla teknoloji üreten insanlar benzeri tasarımlarla teknolojinin olumsuz etkilerini doğanın hazmedeceği düzeye indirme mecburiyetindedir. Aksi takdirde dünya yaşanılmaz bir hal alır. Bazı çevreci tasarımcılar birçok çalışmalarını bu yönde yapmışlardır. Bunlardan bazıları giderek yayılırken bazıları alışkanlıkların geç değişmesinden dolayı örnek niteliğindedir. Bazı çevreci tasarımlar şunlardır;

·         Rüzgarın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren çevre dostu bir tasarımlar.

·         Evlerde gereksiz yere elektrik harcayan ev aletlerine karşı geliştirilmiş bir tasarım ve aynı zamanda ekonomik kaybı da azaltan aletler.

·         Çöplerimizin yüzde kırkını oluşturan organik atıkları ayrıştırarak ekonomi ve çevreye katkıda bulunan bir tasarımlar.

·         Basit tedbirlerle yeni enerji kaynakları bulmak yerine var olanları etkili bir şekilde kullanarak çevreye daha az zarar veren fikirler.

·         Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren çevreci tasarımlar günümüzde gelişimini sürdürüyor.

·         Basınçlı hava ile çalışan otomobiller yaygın olmasa da ilerde çevreci yönünden dolayı kullanılabilecek bir tasarımdır.

 

Aşağıdaki Soruların Cevaplarını Bu Filmde Bulabilirsiniz:

1.       Rüzgar Tribünleri Nedir Ve Nasıl Çalışır?

2.       Yeşil Anahtarlar Nedir Ve Nasıl Çalışır?

3.       Çöp Ayrıştırıcısı Nedir Ve Nasıl Çalışır?

4.       Çevreci Klima Nedir Ve Nasıl Çalışır?

5.       Çevreci Kuleler Nedir Ve Nasıl Çalışır?

6.       Havayla Çalışan Araba Nedir Ve Nasıl Çalışır?

7.       Su Temizleme Teknolojisi Nedir Ve Nasıl Çalışır?

8.       Çevreci Gemiler Nedir Ve Nasıl Çalışır?