Keşişlerde Riyazet ve Diyet Eylemlerle Zihinsel Kontrolün Bilimsel Açıklaması

 

       Bu tarihi bir çalışma küre sahip bir keşiş ve eşsiz bir deneye tabi tutulan bir duygu. Tıpkı öteki kompleks zihinsel süreçler gibi duyguda beynin birçok farklı bölgesinin koordinasyonunu içeriyor.

 Mityu’nun amacı saf pozitif duygu aşamasına geçmek mutlulukla eş anlamlı bir aşamaya. Duygularını keskinleştirmek için çağrışımlar yapan duygusal sesler dinletiyor. Ruhun duygusal seslere tepkisini ölçüyor. Hem nötr al iken hem de kendi isteğiyle şefkat duygusunu yaratırken .

     Meditasyon yapmanın hayalde canlandırma belli bir noktadan odaklanarak zihni durdurma. mantarlar ve nefes teknikleri gibi birçok duygular. Mityu şefkat üzerine odaklanır ve tamamen saf bir şefkat aşaması çok güçlü bir şekilde oluşturuluyor. Bu keşişlerin çoğu her gün son derece düzenli bir şekilde aynı işlemleri tekrarlıyor.

      Ortam nipel dağlarından ancak bu kadar farklı olabilir. Ama mityu araştırmacılara istedikleri pozitif duyguyu veriyor.

      Mityu: sesler duyacaksınız ve sonra ben size şefkat duygusu durdurmanızı söyleyeceğim der. Canlılar içiğn çok da yapay bir ortam oluşturuluyor.

     Neredeyse her iki sn bir görünümü 35 bölüme ayırıyor sonra bunların seslere verdiği tepkiye oluşturduğu farklı açılarla değerlendirilecek.

      30 yıldır zihni eğittiği için mityu nötr olmakla  %100 pozitif duygu üretmek arasında rahatça gidip gelebiliyor. Devamlı etkileri kaydediyor gece ile gündüz kadar büyük farklar var.

     Araştırma henüz başlangıç aşamasında olsa da eğitimli bir zihnin mutluluk zirvesinde iken beyin çeşitli bölgelerinde yarattığını gösteriyor.

     Bilimsel haritaya daha önce ciddi bir şekilde uyarılmamış belirli duygular eklenecek.

     Bunlardan biride şefkattir. Şefkat bir zihnin niteliklerinden biri. Şefkatli olmak çok önemli fonksiyonlar oluşturabilir. Beyin ve duygular hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek kendi çapraşık stresli duygularımızı o kadar iyi idare edebiliriz. Bende en önemli kazanç hepimiz için daha mutlu hayatlar yaratmaktır.

     Elbette herkes inzivaya çekilip keşiş gibi yaşayamaz. Ama bu yeni araştırmalar kısa süre de olsa zihnin eğitilince mutluluğu tadabileceğini gösteriyor. Nörobilimciler tekrarlanan her aktivitenin beyinde yeni nöron ödevi yarattığını keşfettiler. Örneğin bir kemancının beyni yıllarca süren tekrarlarla nöron bağlantıları oluşturuluyor. buda herkesin beyinlerini şekillendireceğini gösteriyor. Bütün başarıların altında yatan tek gerçek çok emek harcanmasıdır. O zaman özenle dikkatle odaklanarak çalışılırsa bütün yetenekler geliştirilebilir.

      Mityu dünyanın en mutlu insanıdır ve herkes beynini daha mutluluk verici bir şekilde işletmeyi başarabilir.

      Zihin şımarık bir çocuk gibi onu ister, bunu istemez. Artık zihnin nasıl çalıştığını bilmek gerekiyor. Öfke patlamaları gibi hem kendimizi hem etrafımızı mutsuz eden aktiviteleri öğrenmemiz şart. Bunu yapmak için zihnimizi kavramaya zaman ayırmamız lazım. Dışarı bakıyoruz oysa asıl içeri bakmamız gerekiyor. Eğer bilimsel araştırmalar insanlarımızın bu mesajı daha ciddiye almasını yardım eder ve bu konuda gerçek kanıtlar sunarsa beynin pozitif bir fark yaratacaktır.

        Böylelikle insanlar daha mutlu olabilir beyin duyguları tetikleyen nedenleri daha iyi anlamaya başlar ve daha önemlisi bu konuda neler yapılabileceğini yeni Duygusal yaşamımızı yönetmeyi nasıl başaracağımızı öğreneceğiz.

                                      Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 S1 Bu çalışmalar gelecek açısından ne anlam ifade ediyor.

 S2 Bu çalışmanın önemi nedir.

 S3 Mityu kimdir amacı nedir.

 S4 insanlar beyinlerini i,stedikleri yönde şartlandırabilirler mi?

 S5 zihnimizi kontrol etmemiz ne gibi sonuçlar doğurur.

 S6 zihin denilen soyut kavramın işletimi nasıldır.

 S7 stresli duygularımızı nasıl kontrol edebiliriz.

 S8 Nasıl mutlu bir hayat yaratabiliriz.

 S9 İnsanlar nasıl yetenekli olabilirler.

 S10 Beynimizde pozitif düşünceyi nasıl yaratabiliriz.