MAYALARIN GİZEMLİ KÖKENLERİ (45 DAK) FİLMİN ÖZETİ

 

 

 

 

               Mayalar Orta Amerika’daki Amazon ormanlarından çıkıp büyük şehirler inşa etmişlerdir. Eski Maya heykeltraşları binaların etrafına savaşçılarının çok detaylı figürlerini oymuştur. Mayaları özel kılan özelliklerden biri de budur. Hiyeroglifler halinde ayrıntılı bir yazı dili meydana getirdiler. Astronomik hesaplamalara dayanarak 52 yıllık bir takvim geliştirdiler. Bununla günleri, göksel olayları eşsiz bir doğrulukla takip edebildiler. İlk Maya kralları halklarını yarı tanrı olarak yönetiyordu. Tanrılarla olan bağlarını ise kanlı ayinlerle kurduklarını düşünüyorlardı. Araştırmalar mayaların Batı Yarım küredeki ilk yazıyı kullanan uygarlık olduğunu ortaya koyuyor. Mayaların neden bu kadar elverişsiz koşullara sahip bir yerde uygarlık kurduklarına gelince; şehrin yakınındaki bataklıklar ve fosil atıkları barındıran sulak alanlara yakınlıklarını neden gösterebiliriz. Çünkü buradaki çamuru ve balçığı toplayarak tarlalarında ve seralarında kullanıyorlardı. Bu onların tarımda gelişmelerini sağlıyordu. Bir uygarlığın bu şekilde ortaya çıktığı sanılmaktadır.

                     Şehirler birbirine taştan yapılmış tünellerle bağlıydı ve böylece Batı Yarımküredeki ilk eyalet görünümünü oluşturuyordu. Fakat kaynakları doğru kullanmadıkları için bölge ağaçsız kalmış ve bir uygarlığın yıkılmasına yol açmıştır. Klasik dönemde yaşanılan bu durum aşırı savurganlığın bir sonucudur. Daha sonra tekrar farklı bölgelerde şekillenen uygarlık kendisini sürdürmüştür.

  İsa”nın doğumundan çok önce Orta Amerika’nın yağmur ormanlarında yaşayan Maya Kralları vardı.Bu krallar ölçüleri asla taklit edilemeyen pramitler ve şehirler inşa ettirdiler.Günümüzde karmaşık tarihi eserleri ve tarım sistemleriyle klasik dönem öncesi mayaların klasik dönem akrabaları kadar ileri oldukları saptanmıştır.

            Mayalar Orta Amerika’daki yağmur ormanlarından çıkıp taştan büyük yapılar inşa etmişler.Astronomi,matematik ve şehirleşme açısından büyük aşamalar kaydetmişlerdir.Özellikle sanat alanında çok ilerdeydiler.İsadan sonra yani klasik dönem de mayalar Mexico,Guatemala,El Salvador,Belize ve Peninsula da şehirler kurmuşlar.Altı asır boyunca Amerika’nın  en kalabalık ırkı olmuşlardır.Palenkim Sarayı mimarisinde eski heykellere sıkça rastlanır.Astronomik hesaplara dayanarak 52 yıllık bir takvim geliştirdiler.Palente de ki 4 katlı kule birden fazla amaç için inşa edilmiştir.

            Yapılan kazılarla Mayaların tarihi ve gizemli kökenlerinin İsa dan yüzyıılar önce kurulduğu bulgularına rastlanmıştır.

 

 

 

 

 

                              Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır:

 

 

 

  1. Mayalar en görkemli yıllarını hangi kral döneminde yaşamıştır?
  2. Mayaların mimari anlayışları nasıldır?
  3. El Mirado havzasındaki devasa piramitler nasıl yapılmıştır?
  4. Mayalar balçığı nasıl elde etmiş ve ne için kullanmışlardır?
  5. Kireç kullanmanın önemi ve bunun Maya tarihindeki yeri nedir?
  6. Mayalar hangi dönemler arasında uygarlıklarını sürdürmüşlerdir?
  7. Klasik dönem sonunda maya şehirleri neden yıkılmıştır?

 

 

1-Mayaları uygarlığın doruk noktasına ne zaman ulaşmışlardır?

2-Mayalar nasıl bir takvim geliştirmiştir?

3- Mayaların inşalarının bulunmasında günümüz teknolajilerinden hangileri kullanıldı?

4-Klasik dönem bulgularına nasıl ulaşıldı?

5-İsa dan sonra kaç yüzyıl varlıklarını sürdürdüler?

6-Mayaların yerleşim yerleri klasik öncesi dönem ve klasik dönem de nerelerdi?

7-Mayalar yapılarını neden bir bataklık yakınında yapmışlardır?

8-Ormanlarda çok fazla ağaç kesmelerinişn sebebi neydi? Onları sona götüren neydi?

9-Mayalar tanrı için nasıl bir inanış sergilerlerdi? Biz bunları hangi yapılarından çözmekteyiz?

10-Mayaların hangi tür toprağa niçin önem verirlerdi?

 

                                                                                                              Hasan ÇAPİK (TEZSİZ YÜKSEK LİSANS)