ANTİK MISIRDA HALKIN YAŞAM ŞEKİLLERİ (47 DAK) FİLMİN ÖZETİ

 

                  

          Kahire,  insanların kapalı kapılar ardında yaşamlarını sürdürürler. 2 milyon mısırlının göçü ile nüfusunu 16 milyona ulaşıyor. Tam bir zıtlık şehri.Mısırı mısır yapan verimli toprağıdır. Nüfuzu 7 milyon kadardır. Halkın çoğu çiftliklerde yaşıyordu  ve  yetiştirdikleri ekinlerle  beslenir ve ekonominin bel kemiğini oluşturuyor. Para kullanmadıklarından borçlar, maaşlar, pazardaki alışveriş takas yolu ile yapılırdı. Ve genelde bu iş için buğday kullanırlardı. Mısırlı çiftçiler mısır fasulye gibi bakliyat,  buğday ve arpa yetiştirirlerdi. Buğdayı ekmek yapımı için arpa ise bira yapımında kullanılır. Birayı genelde halk kullanırlar. Tatlı ihtiyacını bal ile karşılardı. Çiftçiler sığır, keçi, domuz, koyun ve eşek yetiştirirlerdi. Halk domuz etini yaygın kullanırlardı. Çünkü sığır eti pahalıydı. Nil nehrin den dolayı balıkçılık yaygındır.
           Buğday ve arpalar taş ve demir başlı oraklarla kesilirdi. Başları tahtalara sürterek sopalardan ayıklanıyordu. Kadınları dışında hasat zamanında çocuklar dahi herkes işe giderdi.  Topraklar firavuna aitti ve vergi ile işlerlerdi. Tarihçiler eski, orta ve yeni diye 3 krallığa bölmüştür.Mendes parfüm ve şarapları ile meşhur canlı ticaret ve din merkezidir. Ancak 4000ve 500 yıl süren uzun bolluk ve ferahlıktan sonra kargaşa çıkıyor. Mendes halkı için koç tanrı savaş ve gücün, şehirde oturanlar için bereket ve bolluk getirildiğine inanırlardı.
            Tapınaklar kireç taşları ile yapılmış ve ilerde parçalanarak başka bina yapımında kullanılmış. Şehrin kıyısında limanlar bulunur ve limanlarda başka ülkelerden gelen yağ,  kereste…  Gibi malları buğday ile takas edilirdi. Zenginler keresteleri kullanırken fakirler palmiye kütüğünü kıllanırlar evler tahta olmadığından kerpiçlerle yapılırdı ve süslenip boyanırdı. Evlerde su musluğu ve kanalizasyon bulunmadığından sürekli temizlenir çöpler sokağa atılırdı. Bu da hijyenik olmadığını gösterir.  Sıcakkanlı insanlardı ve dış görünüşlerine önem verirler. Günümüzde mısır pamuk yetiştirici iken eskiden böyle bir şey yoktu. Dokuma tezgâhı ile keten dokunurdu. Köylülerde uzun peştamal yeterli iken zenginler için uzun etek ve bunu süsleyen şal kullanılırdı. Mısırlı kadınlar giyim ve modaya önem verirlerdi. Zenginler deriden fakirler ise sazdan ibaret sandalet giyerlerdi. Eski mısırda deodorant, tüy dökücü ve kırışıklığı giderici kremler vardı. Saçları kel olduğundan güneşten korunmak için peruk takarlardı sıcaklığından ter kokusunu gidermek için güzel kokulu bal mumundan yapılmış taçlar takarlardı. Bal mumu güneşte eridikçe koku salardı. Eski mısırda yaşam şekli nerede yaşadığına bağlıydı. Mesela thebeş dini merkezli Darul Medine'de ise sanatçı ve işçilere ait bir kasabaydı. Darul Medine'de evler yazın sıcak kışın soğuktu. İş haftası 9 gündü.  Eski mısırda erkek egemenliği vardı. Ama kadınlara da hak verilmiştir.kadınlar12-13 ergin oluyordu. Ailelerin izin verilmesiyle törensiz evlenirlerdi,  boşanma her iki tarafta yapabilirdi. Eski mısırda ülkesini seven ve ailesine değer veren vardı.
   
             Mısır’ın büyük bir medeniyet olmasında Firavunların otoritesinin ve ordularının gücü yatmaz. Mısır’ı Mısır yapan şey Nil’in siyah ve verimli toprağıdır. Her yıl Nil taşarak toprağı sular ve çölü insanlardan uzak tutar. Ve böylece Mısır bolluk içinde yüzebiliyordu. En görkemli yıllarında Mısır’ın nüfusu 7 milyondu ve büyük çoğunluğu çiftliklerde yaşıyordu. Yetiştirdikleri ekinler ekonominin bel kemiğini oluşturuyordu. Para kullanılmadığı için maaş ve borçlar takas usulü ile gerçekleştiriliyordu. Bu iş için genellikle buğday kullanılırdı. Mısır’da en çok ihtiyaç duyulan şey kereste idi. Topraklar hayvanlar tarafından sürülürken çiftçiler fasulye, mercimek, sebze ve bakliyatta ekiyordu. Arpa ve buğdayı gündelik yemeklerinde kullanıyorlardı. Halktan kişiler bira tüketirken, kraliyet ailesinden varlıklı kişiler şaraba değer veriyordu. Bunu yanında pırasa, soğan, sarımsak, hurma ve turunçgiller her yerde yetiştiriliyordu. Çiftçiler sığır, domuz, eşek, koyun, keçi besliyorlardı. Halk domuz eti yerken varlıklı insanlar daha çok sığır etiyle besleniyordu.
              Ekinler tunç ve bakırdan yapılmış oraklarla biçiliyordu. Kadınlar tarlalarda çalışmıyordu. Mısır topraklarının çoğu Firavun’a ya da büyük tapınaklara aitti. Kereste ve değerli yağlar, buğday ve şarapla takas edilirdi. Sokakları iç içe geçmiş dar bir görünüme sahipti. Evleri kerpiçten yapılırdı.  Zengin insanlar müstakil evlere sahipti. Mısır insanları sıcakkanlı insanlardır, pazarlarda ve tapınaklarda bir araya gelerek sohbetler ederlerdi. Bu nedenle dış görünüşlerine çok dikkat ederlerdi. Firavundan köylüye kadar herkes makyaj yapardı kimse makyaj yapmadan dışarı çıkmazdı. Mısır kadınları ev işlerinde çalışır kandil yapardı, erkeklerle eşit haklara sahiplerdi. Mısırlılar müziği çok severlerdi, fakat müziklerinin neye benzediğini bilmemiz imkânsızdı.

Kahire’den bahsedildiği zaman, insanların aklına Kahire insanının kapalı kapılar ardındagünlerini geçirdiği, ıssız sokaklar, tütsü kokulu yollar ve domino seslerinin yankılandığı küçük

kafeler gelir.Tren istasyonunda inen 2 milyon Mısırlının Kahire’ye gelmesiyle Kahire nüfusunu 16 mil yona çıkarmıştır. Kahire tam bir zıtlık şehridir. Son model arabaların yanında develer yürümek

tedir. Eski ile yeninin iç içe geçtiği bir yerdir. Pop müziğin yanında ezan sesleri de duymak mümkündür.Eski mısırda halk okuma yazma bilmediği için geçmişten gelen seslerini duymak pek 

mümkün değil. Mısır’ı Mısır yapan şey Nil’in siyah ve nemli toprağıdır. Halk tarlada çalışıyor du ve köyden tarlaya su taşımak için şaduf kullanırdı.Mısır en şahşahlı döneminde 7 milyon nüfusa

sahiptİ.İnsanlar çiftlikte yaşıyorlardı.Çiftçiler sayesinde şehir ayakta kalıyordu.Alışveriş ve borçlar takas yolluyla yapılırdı.Ekinler ekonominin bel kemiğini oluşturuyordu.Gündelik yemeklerinde en

çok kullandıkları en önemli iki ekin buğday ve arpaydı.Buğday ekmek yapımında, arpa ise bira yapı mında kullanılırdı.Tatlı ihtiyaçlarını bal ile karşılarlardı.Sığır, koyun, keçi, domuz gibi hayvanları da

yetiştirirlerdi.Sığır eti pahalı olduğu için varlıklı kimseler kullanırdı.Balıkçılıkta yaygındı. Kadınlar tarlalarda çalışmıyordu ancak hasat zamanı çoluk çocuk hep beraber çalışırlardı. 

Hasat zamanı vergi ödenirdi. Mısır, eski, orta ve yeni olmak üzere 3 krallık çağına bölünmüş.Mendes gibi büyük şehirleri de vardı.Mendes, parfüm ve şaraplarıyla ünlüdür.Açlık ve salgın hastalık yaygındı.Koç tanrıya inanırlar

dı ve onlar için çok önemliydi.Onlar için gücün ve iktidarın simgesiydi. Mendes’ in en parlak dönemi M.Ö 600 ve 330 yılları arasıdır.Yunanistan gibi uzak ülkelerden

getirilen yükler Mendes limanına bırakılırdı.Kereste ve değerli yağlar Mısır altını ve şarabı ile takas edilirdi.Evler kalın tuğlalardan yapılırdı.Evlerinin içini temizlerlerdi, ancak sokaklar kötü durumdaydı.

Arka bahçelerini çöplük olarak kullanırlardı.Dış görünümlerine çok önem verirlerdi.Firavundan köylüye kadar kadın erkek herkes makyaj yapardı.Süslenmek için kendilerine çok vakit ayırırlardı.Eski Mısır’da deodorant, tüy döküçü ve kırı

şıkları giderici kremler vardı.Ter kokosunu gidermek için güzel kokulu bal mumundan yapılmış taçlar takarlardı.Bal mumu güneşte eridikçe güzel koku sağlardı.

Kıyafetler bitki liflerinden yapılırdı.Köylüler liften yapılan uzun peştamal giyerken, zenginler İse ketenden yapılmış uzun etek ve bunu süsleyen şal kullanırlardı.Zenginler deriden, fakirler ise

sazdan ibaret sandalet giyerlerdi. Eski Mısır’da erkek egemenliği vardı. Ama kadınlara da hak verilmiştir.Kadınlar 12, 13 Yaşlarında ergin oluyordu.Sevgililer birbirlerine kardeşim diye mektuplar yazarlardı.Ailelerin izin

Vermesiyle törensiz evlenirlerdi.Boşanmayı her iki taraf da yapabilirdi. Eski Mısırlılar müziği de severlerdi, fakat müziklerinin neye benzediği bilinmemektedir.

         

 
Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır:

1-Şaduf nedir?
2-Mısır halkının geçmişi hakkında bilginin olmama nedeni?
3-Taç takma amaçları nedir?
4-Mısırlıların keresteye önemi nedir?
5-Mısır halkının evlilik anlayışı?
7-Mısırlıların ekonomisini ayakta kalmasını sağlayan nelerdir?
8-Mısır halkının giyim şekli nasıldı?
9-Mısırı mısır yapan neydi?
10-Mısırlılar keresteye niçin bu kadar çok ihtiyaç duyardı?
11-Mısırlıların komşu ülkelerle ekonomik ilişkileri nasıldı?
12-Mısırda evlilik, boşanma ve miras hakkı işlemleri nasıl yürütülür?
13-Kadınların mısır ekonomisindeki önemi nedir?
14-Çiftçilerin mısır ekonomisindeki önemi nedir?
15-Mısırda vergi sistemi nasıl işlerdi?
16-Antik Mısır’da gündelik yaşamları nasıldı?

1)Mısır’ı Mısır yapan neydi?

2)Şaduf hangi amaçla kullanılmıştır?

3)Alışveriş nasıl yapılırdı?

4)Tatlı ihtiyaçlarını neyle karşılarlardı?

5)Halk nerelerde yaşarlardı?

6)Buğday ne yapımında kullanılırdı?
7)Fakirler niçin sığır eti kullanamıyorlardı?

8)Mendes halkı hangi tanrıya inanırlardı?

9)Mendes’in en parlak dönemi hangi yıllar arasındaydı?

10)Koç tanrı neyin simgesiydi?

11)Halk niçin taç takarlardı?

12)Halk nasıl giyinirdi?

0901002011 Devlet OĞRAK Biyoloji Öğretmenliği 3. Sınıf    ve   07010002010 PINAR TORAMAN BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 3.SINIF 2009