Neandertaller ve Homo Sapienslerin Neolitik ve Buzul Dönemi İnsanları

  

Neandertaller adaları gibi et kesmek için çift gerdi aletleri postu temizlemek için kıvrımlı kazıcılar deride delikler açmak için dar ve sivri bıçak kullanılıyor.

   Diğer gruplarda soyutlanmış göçebe Neandertal grupları 60 bin yıl bu şekilde yaşadılar. Buz çağı boyunca mağaralarda yaşadılar.

   Neandertaller büyük olasılıkla konuşma yeisine sahiptir bugün ki Yer alan Cebarra mağarasında 60bin yıllık bir dil kemiği bulunmuştur. Bu da Neandertlilerin konuşabildiğine dair ilk kanıttır.

    Çıkan kemik Neandertaller et yerken ilginç bir kemik buldular insana ait ancak kedilerinde yoktur. Bu kemik ete nasıl girdi. Bu kemik parçası onların hayatında çok etkili olacaktır bu da dünyaların tek insan sakinleri onlar değil.

    Bu çağı uygun olarak devam etmekte Neandertaller için hayat zor. Her yer kaplı. Kara uyum sağlayanlar için bile bu fazla. Daha uzaklarda avlanmaları geçiyor. Avlayacakları hayvanlarda kendilerine yiyecek arıyorlar.

    Bu da açlıktan ölmeleri demektir. Dolaysıyla doğuya doğru yiyecek arama kararı alırlar. Ancak sadece güçlü olanlar gidecek.

    Yola çıkan üç kişi uzun karlı yolculuklarına devam ederler. Ancak takatleri kalmamıştır. Sığınacak bir yer ararlar. Bir kaya parçası yanına varırlar. Eski ilkel yöntemlerle ateş yakarlar. (Acaba o dönemde ateş bulun muş muydu !) orada ilginç bir şey oluyor daha önce gördükleri ilginç kemikten bir tane daha buluyorlar ve kayanın üzerine çizilmiş bir hayvan resmi. Avcılardan biri soğuğa yenik düştü. Sayıları giderek azalıyor.

      Neanderaller hakkında biraz daha fazla bilgi sahibi olmanın sebebi ölülerini gömmüş olmalarıdır.

     Fransa’nın güneyinde ki la moustier mezarında bir çukur içinde bir erkek çocuğu bulundu.

Yanında taş balta başının altında bir çakmak taşı bulunmuş.

     Av aramaya devam ederken iri bir hayvanla karşılaşırlar ve mızraklarıyla avlarını düşürürler. Tam bu sırada daha ince olan iki kişi yanlarına yaklaşır ve o buldukları iki kemik ile çizilen hayvan resimleri gizemini çözmüşlerdi. Artık bunlar homosapiens’ e aittir.

    Mızrağın promenatların eline geçmesi neandertaller için sonun başlangıcı olur. Neandertler zihinsel becerilere sahip promegmunlarla yarışmak zorundadırlar. Bunlar modern insanların doğrudan akrabasıdır ve hepsinden daha üretken avcılardır. Arkeoloji prodisranların mamutları avladıklarını kanıtlar.

    Larry agenbroad meslek hayatını, bu soyu tükenmiş dev hayvanların Kolombiya mamutları Afrika’dan farklıdır. Buz çağında Afrika’nın tek hâkimi Kolombiya mamutuydu. Hayvanın ayak ve dişleri savunmasında etkili organlardır. Amerika’da hâkim olan en büyük kuş terotomdur. Bu kuş leş yer. Bir parça için avcılarla savaşacak kadar büyüktür. Terotonun iki kanat arası 4,5 m idi. Uçan kuşlardan en büyüyüdür. Tehlikeli ve ürkütücü bir hayvandır. Buzul çağın koşullarında insan nasıl hayatta kalabildi!  

   Buzul çağın teknolojisinden faydalanarak hayatta kalmak için gerekli beceriler kazanılır. Bundan sonra soyu tükenmiş hayvanlar yeniden yaratılacaktır.

    Mühendisler soyu tükenmiş 2 tane hayvanın taklitle yaratılması isteniliyor bu fazla idealı olacaktır.

    Mamutun kaslarının yerine pramatit koçbaşları ile taklit edilecek tabi mamutu taklit etmek kolay olmayacak.

    5 bin yıl önce Britanya Avrasya anakarasında ayrıldı.10 bin yıl önce neolitik dönemin sonunda büyük av hayvanları ölür. Böylece poleotik avcıların da sonu gelir.

    Bu yüzden mezolitik ve neolitik dönemlerdekiler çok farklı koşullara uyum sağlamak zorunda kaldılar.

   İnsanlar avcılığa devam mı edecekler di yoksa tarıma mı yöneleceklerdi. Binlerce yılın sonunda avcılıktan başarısız olurlar.

    Neolitik yaşam tarzı paleotik dönemin avcı ve toplayıcı yaşam tarzından çok farklıdır.toprağı işlemek haftalarca çalışmak zorunda kalmışlardır. Tarımla birlikte insan daha karmaşık ve sosyal davranış sergilemeye başladılar.

    Avrupa’nın kuzey batısında ki neolitik dönemde kalan dev anıtlar Avrupa toplumunda değişime dair büyük kanıtlardır.

     Stonehengertan 35 km. uzakta ki neolitik anıtların oluşan bir karmaşık vardır. İngiltere’deki toplu mezar tepelerin en güzel örneklerindendir.

    Tek kişilik mezarlar toplumun hızla eski sistemden yeni bir sisteme doğru değiştiği görünüyor. Eski sistemde mezarlar uzun tepeler şeklinde ve toplu gömülürlermiş. Atalarında ölülerin bir arada bulunurlar. Yeni ve yuvarlak tepeler ise tek kişilik mezarlar simgeliyor. Bu da toplum değeri yerine birey değerini gösteriyor. Bu yüzden bundan önceki 2 bin yılında ki değişim eski dünyanın sonu şimdi ki dünyanın başlangıcı olarak kabul edilir.

     Tek kişilik mezarlarda bulunan eşyalarda iki şeyin belirtisidir.

1 bazı bireyler kişisel varlığa sahip olduğu

2 el işçiliği çok ileri olduğu gösteriliyor.

   Neolitik dönemdeki bu tepeler sosyal yaşamın değiştiğin kanıtıdır. Arkeologlar arasında Akdeniz bilginin yayıldığı merkez alma eğilimi vardır. Bnzat piramitleri stonehergeler ilginç paralellik gösteriyor. Aynı dönemde yapılmışlardır. Eski toplumların sahip olduğu sıra dışı bir mühendislik sergileniyor. Piramitlerdeki semboller o toplumun kültürel yapısı ilgilidir.

   Stonehange bronz çağı başında tamamlanır. Neolitik dönem sona ermiş metal alet devri başlamıştır. Artık yeni silahlar ve yeni tarım aletleri üretilir. Sürekli savaş ve rekabetin olduğu bir döneme girilir.

    Neonbrenç Avrupa da ki piramitlerin biri büyük bir kaya taş ve toprak yığını 5 tonluk kaldırım taşlarıyla çevrilmiş kaldırım taşları üzerinde bir duvar var 5 bin yıl boyunca bozulmadan kalır. Mezar bölümünde kış gündönümünde Güneş doğarken ışınları üzerinde dikey çizgi bulunan taşa yansır. Sonra damdaki açıklıktan içeri giriyor.

    Neolitik anıtların görkemli bir örneğidir. Bu anıtlar iyice incelenirse onları inşa eden insanların ayın ve güneşin hareketlerini bildiğine dair bir kanıttır.

     Nimbrenshe de en karanlık kısımları yeni buluşlardı. Batı çanağında ölüler yıkanırdı. Çanağın arkasında ki taşlarda semboller vardı. Ayın her 18,6 yılda battığı doğu bölümü bununla aynı hizada acaba hedef güneş değil de ay olabilir mi? Eğer bu tahmin doğru ise nimbrençte ki odaların dizilimlerinin güneş o kadar ay ile ilgisi vardır. O zaman bu insanlar inançları için ne söylenebilinir.

    Güneş ile Ayın çoğunlukla iki cins ile aynı bağlamda düşünür. Aylık döngülerden dolayı kadınların ayla bağlantıları düşünülebilinir.

    Stonehengte hem toplumun kadın kısmını yani Aya önem verilirken hem de erkek kesime yani Güneşe hedeflenmiş olabilir. Çünkü tarımın gelişmesi ile Güneşin gücü ile erkeğe bağlı olarak artıyor. Erkeklerin güneşle kadınların Ay ile uygun bir ikilem düşünülür. Bu ikilemin sebebi ne olabilir. Bunun anlamı buzullar çağında.

     Poleotik dönemdeki avcı ve toplayıcının buzullar erimeden önceki yaşam tarzını anlamak gerekiyor. Bazı Antropologlar günümüzde belli toplumların belli ipuçları verdiğini düşünüyorlar. Buna örnek Kalahari çölünde ki Puşman kabileleridir.

     Bu kabileler üzerinde ki araştırmalardan her iki cinste uyum içinde görülür. Erkek avlıyor kadın geri kalan işi yapıyor. Sadece çekirdek ailenin olması sosyal eşitlikten bahsedilebilinir. Güç ve zenginlik bilinmiyordu.

     Kadınların aylık döngüsü Ay ile bağlantı kurduğunda onların gücünü artırıyordu. Dünyada ki düzeni kadınlar gökteki düzeni ise Ay kuruyordu. Önemli av partileri büyük olasılıkla gece düzenleniyordu. Hayatta kalmak için avlanmak büyük önem taşıyordu.

     Hayatın ritmi Ay üzerinde üretiliyordu. Dolunay sırasında avı yakalamak için ışığında yaralanılıyordu. Dinlenip yeni ay sırasında karanlık olduğunda erkekler eşleriyle oluyordu.

     Hava koşulları değişir buzullar erir büyük hayvanlar ortadan kaybolur. Böylece sonra ki birkaç bin yılda insanlar kendi yiyeceğini üretmek zorunda kalacaklardı.

    Tarım devri istenilen değil hayatta kalmanın şartı idi. Tarımla birlikte eski sağlıklı yapılar yoku. Yavaş yavaş özel mülkiyet gelişir böylece değişim kaçınılmaz olurdu.

    Neolitik insanlar için bu anıtlar yitirdikleri geçmişi temsil ediyorlardı. Bu anıtlarda Ay’a saygı duyulup tapınaklarda ki eski ayinleri canlandırıyordu. Artık tarım yapmak için güneşin hareketlerini izlemek zorundaydılar. Bu duruma düşmenin sebebini Ayın hareketlerini unutup güneşin hareketlerini unutmaktı.

     Güvenebileceği bir rehbere ihtiyaçları vardı. Güneş ve Ay hakkında bilgi sahibi olan bir büyücü onlara yol gösterip teselli edebilirdi. Arkeologlar son 2 yüz yıl süreçte Almanya Fransa ve İsviçre de bronz çağına ait kazı alanlarında bulunan altından yapılmış 3 konili objeyi yıllarca incelendi.

     Berlin eski çağ müzesi müdürü bu konilerin büyücü şapkası olduğunu söyler. Törenlerde başlarına takarlardı. Bu kişilere rahip kral denilirdi. Bunlar zaman uzmanıydı. Bronz çağında bu bilgi onlara güç katardı, Güneş ve Ay bu şapkadan temsil ediliyordu. Bu bilgi batı medeniyet ve kültürünü temsil ediyordu.

      Nesiller boyu avlanan özgür insanların kolektif deneyimler bilgilerini etkiliyordu. Kadınların rolü değişiyordu. Ayın artık etkisi yok tarımda güneşe ihtiyaç vardı. Bude erkeğin üstünlük ele geçirdiğini gösterirdi. İnsanlar Tanrı alarak güneşe tapmalıydı.

   Artık en büyük endişe diğer insanlardı. İnsanlar artık toprak sahipleri idi. Böylece kavgalar başladı kavgalar mücadelelere mücadele savaşlara dönüştü. Dünyanın yeniden düzelmesi için umut ışığı vaat edebilirdi. Rahip kral bunu başardığında halka büyük mutluluk kendiside büyük güce sahip olurdu. İşte o anıtlar bu nedenle yapıldı. İnşası seçkin bir grup tarafından organize edildi ve büyük olasılıkla büyük bir olay amaçlanılıyordu.

     İşte söz konusu buzul çağında yaşama nam ut ve devasa kuşun mekanik tasarımı tamamladı. Kolombiya mamutunun dişlerini bir insanın ne kadar uzağa fırlatabileceğini pratikte gösteriliyor.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

S 1 )  Neolitik dönemle paleotik dönemin temel farklılıkları nelerdir.  

S 2 )  Neolitk dönemden kalan anıtlar nerdedir.

S 3 )  İngiltere’ de Neolitk dönemden kalan toplu anıtların genel özellikleri nelerdir. 

S 4 )  Neolitk dönemdeki mezarlar bize o dönemin sosyal yapısı hakkında nasıl bir fikir verir.

S 5 )  hangi sosyal değişimlerle erkek egemenliği ortaya çıkıyor.

S 6 )  bireysel mezarlar bize neyi kanıtlamaktadır.

S 7 )  Taş devri insanları güçlü makineler ve aletler olmadan bu büyük mezar anıtları nasıl yaptılar.

S 8 )   Tarıma geçilmesiyle birlikte insanlar arasındaki sosyal yapı nasıl şekillendi.

S 9 )   Ay ve güneşin önemi neydi.

S 10)  Fransa’da Almanya’da ve İsviçre’de kazılar sonucu bulunan üç koni üzerinde ki işlemeler ne anlam ifade ediyordu.