On Dokuzuncu Yüz Yıl Yüzyılın Savaş, İlaç ve Haberleşme Teknolojisi

 En karmaşık teknoloji, ABD trafından 19. yy’da kullanılmaya başlanmıştır.Savaş sanatındaki teknolojik standartları,iç Savaşta yaşanan emsalsiz gelişmeler,silahlar,iletişim,taşıma ve haberleşme teknolojisi belirlemiştir. 2003 yılında yapılan Irak Savaşı’nda Amerika, o zamana kadar çıkan en modern silahlar ve taktiklerle saldırmıştır.Fakat,bu teknoloji başka bir çatışmayla 140 yıl önce yıl önce yaşanmış Amerikan iç savaşıyla aynı kökendn gelmiştir.Amerikan iç savaşı eknolojisi ile bugün Orduda kullanılan teknoloji arasında doğrudan  bir bağ görülmektedir.

      İç savaş teknolojisi 18. yy’ın sonlarında İngiltere’de başlayan Sanayi devrimine kadar uzanıyordu. Sanayi devrimi, dönemi önemli değişikliklerin yapılacağı dönemdi.Sanayi devrimindeki en önemli öğe daha önce elle yapılan şeylerin makinelerle yapılabileceği fikriydi. 19. yy’ın oratalarında özellikle kuzeyde fabrikalarda seri üretim başlamıştır. Fakat,Güney ise tarımla uğraşılıyordu. Burada pamuk sanayisi gelişmişti.Kölelikle birlikte; bu iki ayrı grup arasındaki farklılıklar,çatışmalara yol açmıştır.Sanayi teknolojisi barış halinden savaş haline dönüşmüştür.Silahlar üretilmeye başlanmıştır.İç savaşın başlangıcındapiyede askerleri 1600’lerden beri kullanılan yivsiz namlulu tüfeklerle donanmışlardı.Fakat bu silahlar etkisizdi.Çünkü, top silahın ağzına yada namluya oturmuyordu.Yeni silahlar üretilmeye başlandı. Silahlarda yivler açılmaya başlanmdı. Yiv açama elle açılabilecegi gibi,torna makinası ile daha rahat yapılabiliyordu. Bu silah uzun menzilli savaşlarda etkiliydi.1400’lerden beri kullanılan yuvarlak namlu topu da, 1.5 cm çapında 2.5 cm uzunluğunda koni şeklinde yeniden tasarlanmıştı. Bu  topa Minnie topu denildi. Minnie topu daha uzağa, daha hızlı ve daha düz gidiyordu.

     1.5 milyonun üzeride Springfield tüfeği üretildi. Bu tüfeklerin menzili daha fazlaydı. Silah teknolojisi ilerlemeye devam etti. Üstten yada namlunun sonundan doldurmalı tüfekler üretildi.bunlarn menzili 1200 metreydi. Bunlar birlik suvarileri tarafından kullanılmaya başlandı. Daha sonra Taylor Henry tarafından seri ateşli tüfekler üretildi.Dakikada 30 kurşun menzili ise 900 metreydi.Daha sonra toplar üretilmeye başlandı. Topların menzili 1800 metreydi. Fakat yakın menzilde daha etkili bir silahtı. İç savaşlar sadece karada değil, denizlerde de devam etti. Günümüzde en güçlü donanma ABD donanmasıdır. Savaş gemilerin ortak yönü, metal bir iskelet ve metal bir kaplamadır. Metal, zırhlı gemilerde kulllanılmıştır. Tahta savaş gemilerini görevlendiren birliğin temel stradejisi, Güney eyaletlerini denizden abluka altına almaktı. Buna Anakonda planı denildi. Konfederasyonun bu plana cevap nispetinde zırhlı gemiler üretmeye başaldılar. Ve ilk zırhlı geminin adı CSC. Virgina’dır. Gemi 80 metre uzunluğunda, omurgası 15 metre, ağırlığı ise 3200 tondu. Adeta devasa bir gemiydi. Kuzey’de ise bu tasarıma(CSC. Virgina) karşın buhar  gücü ile çalışan USS. Monitör’ üretti. Bu gemi Virgina’dan daha küçüktü. Uzurluğu 53 metre, omurgası 13 metre, ağırlığı ise 980 tondu. Bu gemide sadece iki silah bulunuyordu. İki geminin ilk karşı karşıya gelişi 1862 yılında Virgina eyaletindeki limanda gerçekleşti. Virgina daha avantajlı gibi görünsede, mermilerin zırhları geçmediği için kaybeden olmamıştır.

      Askeri teçhizatların taşınması için yeni teknolojik araçlar üretilmeye başlandı. Yeni üretilen bu taşıma araca “Demir At” denildi. O zamanlar üretilen lokomotif motoru, saatte en fazla 56 km hızla gidebiliyordu. Yüklü bir at ise en fazla 20-25 km/sa hızla gidebiliyordu. Standart ölçülerde demir yolları inşa edilmeye başlandı .

      İç savaş sırasında emirler yaya, atlı ve güvercinle taşınıyordu. Bu günler boyunca sürüyordu.  Teknolojik adımlar mesajların saniyede iletilme fırsatı sağladı. Modern medya savaş alanında canlı yayınlar yapmaya başladı. İletişimin temelini telgraf oluşturmaktadır. Yazılı mesajlarda temel sorun, mesajın kağıda yazılması ve kaybolmasıydı. Mesajın yerine ulaşıp ulaşılmadığı bilinmiyordu. Telgraf, mesajların gönderip  alınmasında zamanı saniyelere indiriyordu. Telgraf, orduda önemli bir iletişim aracıydı.  Gazete sanayisi içinde önemliydi. Haberlerin anında ulaşmasını sağlıyordu. William Bloom’un yaptığı baskı makinaları gazeteleri hızla basmaya başladı. Saatte 10.000 sayfa basabiliyordu. Sayfanın iki yüzüne aynı anda baskı yapabiliyordu. Tarihte ilk kez iç savaş sırasında, savaşın zaferi çekilmeye başladı.

      Konserve besin üretilmeye başlandı. Konserve besinler günümüze kadar ulaşmıştır. Nicholas Appert  besinlerin şaraplar gibi şişelerde saklanma fikrini geliştirdi. Yeterince ısıya maruz kalan ve hava geçirmeyen kaplarda saklanan besinlerin bozulmadıkları keşfedildi. Daha sonra teneke kutular geliştirildi.

     Savaş sırasında yaralıları, cepheden alınıp, hasteneye ulaştırmak için ambulanslar keşfedildi. Estetik ameliyatlar geliştirildi. Savaşta yaralananlar için protezler geliştirildi. Bu protezler, kol,bacak,burun,el,ayak vb. protezlerdir.  Bu dönemde kullanılan protezler günümüz protezlerinin atası sayılabilir. C-LEG, ABD ordusu tarafından kullanılan en moder ayak protezidir. Günümüz savaş tıbbı, silahlar,savaş gemileri,nakliye ve haberleşme... Bütün bunların teknolojik kökleri, Amerikan tarihinin akışını değiştiren savaşa dayanmaktadır. Bu teknoloji 21. yy’ da Amerika ordusuna yardım etmektedir.

 

 

   Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1.       Savaş sanatındaki teknolojik standartları neler belirlemiştir?

2.       Varolan en karmaşık teknoloji hangi ülke tarafından kullanılıyor?

3.       İç savaş teknojisi nerde,ne zaman başlamış ve ne zamana kadar sürmüştür?

4.       Sanayi devriminde en önemli öğe nedir?

5.       Sanayi teknolojisi, ne zaman ve  nasıl  barış halinden savaş haline dönüşmüştür?

6.       İç savaşın başlangıcında hangi silah türü kullanılıyordu?

7.       Haberleşmede Teknoloji ne zaman kullanmaya başlanmıştır?

8.       Anakonda planı nedir?

9.       Konfederasyon Anakonda planına  nasıl bir verdi?

10.   İlk zırhlı geminin ismi nedir?

11.   CSC. Virgina ve USS. Monitor arasındaki karşılaşma nerede ve ne zaman olmuştur?

12.   Haberleşmede Telgrafın önemi nedir?

13.   Baskı makineleri kim tarafından icat edildi ?

14.   Konserve besin nasıl ortaya çıkmıştır?

15.   Protezler nasıl ortaya çıkmıştır ve ilk protezler hangileriydi?

16.   ABD tarafından kullanılan ilk modern ayak protezi hangisidir?

 

 

 

 

ADI VE SOYADI     : Mustafa ULUÇ

                                          ÖĞRENCİ NO         : 9010002033

                                          FAKÜLTE/BÖLÜM : Eğitim / Biyoloji Öğrt.