On İki Havarilerin Gizli Yaşamı

           Romalılar İsa’yı çarmıha gerip öldürdüler.Bunu insanların gözü önünde yaparak caydırıcı olmasını ve insanların Roma İmparatorluğu’na başkaldırmalarını engellemek için yaptılar.İsa’nın takipçileri ve kadınlar iki gün aradan geçtikten sonra kabrine indiler.Kabir boştu, İsa’nın naşı ortadan e kaybolmuştu.Kadınlar arasında Mecdel’li Meryem de vardı.Olanları gidip havarilere anlattı.Havariler buna inanmadılar.Havariler den Peter gidip baktığında İsa’nın naşının ortadan kaybolduğunu ve mezarın boş olduğunu gördü.İsa onlara göründü.Önce bunun hayal olduğunu sandılar ama İsa onlarla yemek yiyordu.Onlarla konuşuyordu.Hayaletler yemezler,içmezler.Bunun üzerine İsa’ya inanıp onun yolundan gitmeye ve onun getirdiği mesajları insanlara bildirmeye karar verdiler.İncil de ismi geçen havariler:Peter,Yakup,Yuhanna,Bartalomia,Thomas ve Andreas’tır.İçlerinden en çok bilineni ve İsa’nın sağ kolu olan havari Peter di.Havariler İsa’nın yolundan gitmek ve ondan aldıkları mesajı insanlara anlatmak için yola düştüler.Pool önceden Yahudi idi.Hıristiyanları duymuş ve onlara zulmetmek için oda yola çıkmıştı.Hıristiyanlar sevmiyor ve onlara zulmediyordu.Yaşadığı Şam Yolu Olay’ı üzerine Pool yüz seksen derece dönmüş ve Hıristiyan olmuştur.Pool Hıristiyanlığın yayılmasında önemli bir etkiye sahiptir.İncil’de ismi geçen Pool’de havari olup Hıristiyanlığın nedeni İsa çarmıha gerilirken Pool’ün orda bulunmaması hem de Pool’ün geçmişinin karanlık olmasıdır.O bir yabancıydı.Bu sebeplerden yayılması için yola çıkmıştır.Ön Asya ve Yunanistan’a giderek İsa’nın mesajını insanlara yaymaya çalışmıştır.Hıristiyanlığın yayılmasında Peter ve Pool çok önemli etkiye sahip iki havaridir.Bu iki havarinin anlaşamadığı ve aralarında gerginlik olduğu söylenir.Anlaşamamalarının dolayı diğer havarilerle de arası iyi olmadığı söylenir.Pool Ön Asya ve Yunanistan’da Hıristiyanlığı yaymaya çalışırken Peter ve diğer havariler de Kudüs,Şam,Filistin gibi yerlerde Hıristiyanlığı yaymaya çalışıyorlardı.Havariler insanlara şifa veriyor,kötü ruhları çıkarıyor ve felçlileri iyileştiriyorlardı.Havariler bunun karşılığında ödeme kabul etmiyorlardı.Yani bedava sağlık hizmeti veriyorlardı.Bunları yaparken insanları etraflarına topluyorlardı.Bu şekilde İsa’nın mesajını insanlara bildirmeye çalışıyorlardı.Hıristiyanlığın insanlara sunduğu yararlardı .Polo İsa hareketi ile putperestlerin bu dine girmelerini daha çok sağlamıştır.Pool kurtuluş mesajının sadece Yahudiler için değil tüm dünyadaki insanlar için olduğunu düşünüyordu.Mesih’in onu görevlendirmesini mesajı putperestlere iletmek olarak görüyordu.Havarilerden Yakup’un kellesi uçuruluyordu.Bartalomia’nın canlı canlı derisi yüzülüyordu.Thomas mızraklanarak öldürülüyordu.Andreas da çarpı şeklindeki çarmıha gerilerek öldürülüyordu.Efsaneler Peter ve Pool’ün de Roma’da  öldüklerini söylüyor.Peter de çarmıha geriliyor.Hem de baş aşağı olacak şekilde çarmıha gerip öldürülüyor.Pool’de kellesi uçurularak öldürülüyor.Diğer havariler hakkında pek bir bilgi bulunmamaktadır.70 li yılları gelindiğinde muhtemelen bütün havariler ölmüşlerdir.Havariler bir sefer de binlerce kişiyi Hıristiyan yapmıyorlardı.Birkaç kişiyi Hıristiyan yapıyorlardı.Onlarda başka birkaç kişiyi ve böylece Hıristiyanlık gelişmiş ve yayılmıştır.İlk inanan bu insanların çektikleri acıları düşünün :İdamlar,şehit düşmeler ve çarmıha gerilmeler…Ama yine de büyük bir dünya dinini yaydılar.

 

Aşağıdaki soruların cevabı video da bulunmaktadır.

 

1-Romalılar insanları neden çarmıha gerip öldürüyorlardı?

2-Havariler kaç kişiydiler? Neden

3-On iki havari arasında en çok bilineni kimdir ve nedeni nedir?

4-Hamursuz bayramı nedir ve İsrail oğulları için ne anlama gelmektedir?

5-Hz. İsa çarmıha gerildikten sonra on havarisi ne durumdaydı?

6-İsa’nın naaş’ının ortadan kaybolması ne anlama geliyordu,insanlar ve havariler de nasıl bir etki ye neden olmuştur?

7-Luka nedir ve olayları anlatış şekli neyi amaçlamaktadır?

8-Havari ne demektir ve bu on iki kişi nasıl havari mertebesine ulaştılar?

9-İsa’nın tekrar dirilmesi ne anlama geliyordu?

10-Mecdel’ li Meryem kimdir ve İncil de onun hakkında nelerden bahsediliyor?

11-Pool kimdir ve Hıristiyanlığa ne gibi katkıları olmuştur?

12-Pool havari olurken diğer havarilerin onun hakkındaki düşünceleri nasıldı?

13-İsa hareketi ne demektir bu hareketi kim ortaya çıkarmıştır?

14-Her rot Agripa’nın Hıristiyanlığa ne gibi zararları olmuştur?

15-Efsanelere göre Pool nasıl öldürülüyor ve ölürken ensesinden süt fışkırması ne anlama gelmektedir?

16-Efsanelere göre Peter nasıl ölmüş insanların onun ölüm şeklindeki yorumları nedir?

17-Hıristiyanlıkta ilk inananları ile Müslüman olan ilk inananları karşılaştırdığımızda ne gibi benzerlikler görüyoruz?

   

 

                                                          FATMA KAYA FAN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) A-4