Pangea (Süper Kıtanın) Kıtasının Geçmişte ve Gelecekteki Hayat Hikâyesinin Bilimsel Kurgusu

            Günümüzde hayat şartları güzel. Bunun nedeni ise ana kayaların yerleşim düzenidir. Bu ısı dengesini sağlar. Bilim adamaları dünyadaki tüm kıtalar birleşerek bir süper kıtayı oluşturur. Dünya daha önce süper kıta idi. Bu kıtaların nasıl hareket ettikleri bilim adamları tarafından araştırılıyor.

            Pangea bölündükçe canlılarda yer değiştiriyor. Dünyanın merkezinden gelen ısı,plakaları ayırıyorlar. Bir diğer olay ise bindirme olayıdır. İki çarpıştığında ağır olan kıta,hafif kıtayı batırır buna bindirme olayı denir. Bu şekilde iki kıta birleşiyor ve bu olay 500 milyon yıl boyunca tekrar ediyor. 50 milyon yıl sonra Avrupa ve Asya çarpışacak. Bunun sonucunda büyük bir okyanus ve süper kıta oluşacak. Bu şekilde daha az ısı yayılır.

            Kıtalar bir araya gelerek yuvarlak ve ortası delik şeklinde bir halkaya benziyor. Jeologlar için çok işaret bulunuyor. Bunlar depremler,ucu sivri dağlar vb. olaylar işarettir. Eğer ki çarpışan iki karanın yoğunlukları eşit ise çarpışarak dağları oluşturur. Bindirme zonları volkanları oluşturur. Ayrıca depremlere neden olur ve zamanla artış gösteriyor. Karayipler ve tusunami örnek gösterilebilir. Atlantik’te bindirme zonu oluşmaya başlamıştır. Bir bindirme zonu kaybolursa bir başkası hızla oluşur. Günümüzde atlantiğn altında oluşan yarıklar atlantiğn genişletiyor. Pangea oluşumu iklim değişikliğine de neden olur. Dünyanın dönmesi de Pangea etkiliyor.23

Son Pangea sonucu sıcaklık çok artacaktır. Ve kuraklık hakim olmaya başlayacaktır. Kaktüs, gibi susuzluğa dayanıklı olan bitkiler süper kıtada yaşayabilirler. Bu zor şartlara uyum sağlayan canlılar çoğalabilir.

 

 

            Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1). Günümüzde hayat şartlarının güzel olmasının sebebi?

2). Dünya daha önce nasıl yapı idi?

3). Pangea yer değiştikdikçe canlılar nasıl etkileniyor?

4). Dünyanın merkezinde meydana gelen yapılar neyi ayırıyor?

5). Bindirme olayı ne kadar zamanda tekrar ediyor?

6). Kıtalar bir araya gelince nasıl bir şekil alıyor?

7). Jeologlar için Pangea oluşumunun işaretleri nelerdir?

8). Bindirme zonları hangi yapıları oluşturur?

9). Bindirme olayının örnekleri nelerdir?

10). Hangi okyanusta bindirme onu oluşmuştur?           

11). Pangea oluşumunu etkileyen faktör hangisidir?

12). Pangea sonucu iklim nasıl etkileniyor?

 

           

 

 

                                                                                  Mine Şen ALTUNTAŞ

                                                                                              07010002005