BÜYÜK PATLAMAKURAMINA NASIL ULAŞILDIĞININ MİKROSKOBİK VE MAKROSKOBİK BİLİMSEL ÖYKÜSÜ (100 Dk )

     

     13.7 Milyar yıl önce evreni harekete geçiren gizemli bir olay olmuştur. Büyük patlama. Her atomun, her yıldızın ve her galaksinin görkemli doğuşu. Şamandan bilim adamına  büyük patlamanın ötesi. Büyük patlama kozmik bir evrim teorisidir. Evrenin nasıl evrimleştiğini anlatır. Bilimin evrenin doğuşunu açıklamak için ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlayamıyor.  Büyük patlama aslında genişleyen evrenin ta kendisidir. Gördüğümüz, duyduğumuz, tadını aldığımız her şey işte bu sonuçtur. 13.7 Milyar yıl önce evren atomun en küçük parçasından bile daha küçüktü. İnanılmaz derecede küçük.  Sonra bir şey oldu. Biranda birden hepsi genişledi. İşte her şey böyle başladı. Var oluşun ilk anı. Şimdilerde buna büyük patlama diyoruz. Bugün profesyonel gökbilimciler, büyük patlama teorisi üzerinde büyük tartışmalar yürütüyor. Ancak bu tartışmalar çok önce başlamıştır. Daha büyük patlamayı kimse duymamışken, daha kimse göklerin ne olduğunu bilmezken, Antik Yunanlılar, matematiği kullanarak en bariz komşularımız olan; güneş ve ay ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmışlardır. Antik yunanlılar ayrıca iki tip yıldız olduğunu fark etmişlerdir. Çoğu sabit, küçük ve birlikte hareket eden yıldızlar, küçük bir kısmı ise; daha büyük ve rastgele hareket edenlerdir. Bunlar gezegenlerdir. Yunanlılar sadece beş gezegen görebilmişlerdi ve bunlara tanrıların adını vermişlerdir. Günümüzde onları Romalıların  verdiği isimlerle biliyoruz. MERKÜR, VENÜS, MARS, SATÜRN VE JÜPİTER’DİR. Evrenin merkezinde değiliz ama onun içindeyiz. Ona aidiz ve onu anlamaya çalışıyoruz. Koperning, Newton, Einstein, Wilson bize sonsuz bir yapbozun parçalarını sundular. Resimdeki yerimizi bulmamıza yardım ettiler. Hepimiz biyolojik olarak birbirimize, kimyasal olarak dünyaya ve atomik olarak da evrene bağlıyız.

Bu filimde bilim adamları evrenin oluşumunu büyük patlamaya dayandırıyor. Bu fikir etrafında süregelen tarihi çalışmaları ele alıyor.

        Büyük patlama 13,7 milyar yıl önce meydana geldiği ve yüksek sıcaklıkta küçük bir atomun hatta atomdan daha küçük bir yapının baloncuğa dönüşmesi ve bu sıcaklıkla daha sonra büyük bir patlamanın meydana geldiği belirtiliyor. Bu patlamayla etrafa saçılan parçaların hızlı bir şekilde soğuduğu ve sistemleri, yıldızları, gezegenleri ve gök taşlarını oluşturduğu belirtiliyor. Tabi bu yapılarında kara delik ya da kara madde ya da ne olduğu bilinmeyen bir yapı tarafından kontrol edildiği belirtiliyor.

        Bu bilgiler bu güne kadar gelen bilim adamların yaptığı çalışmalardan çıkarılan sonuçlara göre belirtiliyor. Aristo’nun astronomi ile ilgili çalışmaları. Batlamyus’ un gezegenlerin kendi etrafında yaptıkları dönüş hareketleri hakkındaki görüşü. Kopernik’ in güneşi merkeze alan görüşü. Kepler’ in güneş merkezli görüşü matematikle yaptığı hesapları ileri sürmesi. Galileo’ nun teleskopu icatı ve dini âlimlere karşı verdiği mücadele. Newton’ nun kütle çekimi kanunu. Einstein’ nin tüm çalışmaları. Lametre’ nin evrenin gelişmesine yönelik görüşü. Habıl’ın güneşi detaylı keşfi ve andremedo adındaki galaksiyi keşfetmesi. Hoyle’ un periyodik tablodaki elementlerin aslında birer yıldız tozu olduğunu ileri süsmesi. Ve kararlı hal teorisi.Gamow ve Alpher’ in radyasyonu ölçmeye çalışması ve Panzians ve Wilson’ radyasyonu ölçmesi. Ve Guth’ un şişirme kuramı günümüze kadar gelen önemli görüşlerdir. Filmde bu görüşler büyük patlamanın olduğunu kanıtlıyor.

         Bu film çok iyi hazırlanmış bir kuramı desteklemeye yönelik hazırlanmıştır. Nitekim yapılan buluşlar veya bu güne kadar gelen görüşler hep bir sorunun cevabını bulmaya yönelik o soruda evrenin nasıl oluştuğudur bu film bu soruyu soran ve etrafın da bir şeyler hazırlayan herkesi teker teker ele almış, ve görüşleri ışığında kuramı oluşturmuş. Aslında filmi izlerken çok şey öğreneceğiniz kesin çünkü birbirinden bağımsız gözüken bir çok olayı öyle güzel bir şekilde bir birine bağlamış ki zevk alacağınız kesin.

         Bu film, büyük patlama kuramını bilim insanlarının kanıtlanmış olan bilgilerine dayanarak ispat etmeye çalışmaktadır. Film boyunca yukarıda belirtilen bilim insanlarının fikirleri ele alınmış hem eksik yanları hem de bilime yaptıkları katkıları anlatmıştır.

 
Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır:
 

 

   
 1. Büyük patlama nedir?
 2. Evrenin ilk hali nasıldı?
 3. Günümüzdeki gezegenlerin adını kimler vermiştir ve bu gezegenler hangileridir?
 4. Evrenle olan bağımızı nasıl tanımlayabiliriz? Büyük patlama nedir?
 5. Kaç adet galaksi vardır?
 6. Evren büyüyor mu, yoksa küçülüyor mu?
 7. İnsanlar neden hep bir şeylere inanma ihtiyacı duyar?
 8. Antik insanlar astronomiyi nasıl kullandılar?
 9. Aristo modeli nedir?
 10. Galileo kilise ile neden ters düştü?
 11. Kilise gerçekten bilime karşı mıydı?
 12. Bilim ve din arasında nasıl bir ilikçi vardır?
 13. Elementler birer yıldız tozu mudur?
 14. Süper nova patlamaları nedir?
 15. Evrende her noktada sıcaklık aynı mıdır?
 16. İnsanlar evrenin neresinde yer alır?
 17. 2000 yıl önce dünyanın yuvarlak olduğunu bilen kavim kimdir?
  Salih GÜLEN Biyoloji Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi 2009  (Fen Bilgisi Öğretmeni)