Sularmz Tehdit Altnda
Dnya apnda bir ok rahatsz edici deime oluyor. Her gelen bilgiyle aratrmaclar dnyay yeniden gzden geiriyor. Gana'da byk bir sorun vardr. Buradaki hayvanlar garip bir ekilde yok oluyorlard. Babunlar ise durmadan artyordu. Burada yaayan babun gruplar iftlikleri mahvediyordu. Kylleri sinirlendirip aresiz brakyorlard. 1960'lardan beri Gana vahi doa kurumu haftalk devriyelerinin kaytlarn titiz bir ekilde tutuyor. Grnen tm hayvanlarn bilgilerini ieren bu belgeler dnyadaki en geni kapsaml kaytlar arasnda yer alyor. Fillerin %70'in says tkenmiti. Su aygrlarnn says yarsna inmiti. Ama muhtemelen ilerindeki en rahatsz edici ey byk yrtclarn neslinin tkenmesiydi. Aslan nfusunun %80'i yok olmutu. Yrtclarn yokluunda babun says sadece atmad. Onlar ayn zamanda kendilerini gece avlanacak kadar gvende hissediyorlard ve zamanla daha da saldrgan hale geldiler. Gana'daki balk rezervlerine ait yl yl bilgileri toplayp bunu grafie aktardmzda ve bu grafii Gana'daki vahi hayvan nfuslarndaki yllk deiim nfuslarnn zerine getirdiimizde ikisinin neredeyse mkemmel bir ekilde rtt grlr. Aratrmaclar avcln balk rezervlerinin durumundan etkilendiine dair kant buldular. Balk rezervleri iyi olduunda balk fiyatlar ucuzluyor. nsanlar ok fazla balk alyor ve nispeten daha az vahi hayvan eti yiyorlar. Aralarnda bir iliki var. Bugn Gana'daki balk rezervleri yllar ncesine gre yar yarya daha az. Bir ok kk kasaba zlmemi gizemlerle doludur. Aratrmaclar Namibia'da sulardan gelen rk yumurta kokusuna benzeyen kokunun kaynan aratrmaya baladlar. Bu koku garip bir fenomenin bir parasyd. Okyanusun rengi de deimiti. Tonlarca balk kyya vurmutu. Aratrmac denize hidrojen slfit salndn fark etti. Bu zehirli bir gazd. Aratrmac ekibi ile birlikte matkap denilen bir alet ile dip rnekleri aldlar. Bu rnekte deniz dibinde ok fazla metan biriktiini grdler. Bu metann patlamas ile de hidrojen slfit aa km olabilirdi. Hidrojen slfit balklar nce fel edip sonra boulmalarna neden oluyordu. Yzeydeki basn dnce deniz tabannki de dyordu. Alak basn metan aa karyordu. Karlkl olarak o da hidrojen slfiti aa karyordu. Krk yl nce Namibia'da ok fazla balk vard. Balklarn toplu lmleri iklim sistemine de etki ettii dnlyor. Bu da balkln kresel snmaya ne kadar etki ettiini gsteren bir gerek. Balklarn gelecei iin Shopin ve Robinson somon iftlikleri kurdular. Brain ise ak deniz iftilii yapyor. Ak deniz iftiliinin artan talep karsnda retimi nemli derecede arttracana inanlyor.

Aadaki Sorularn Cevaplar Filmin Ayrntlarnda Vardr
1.      
Aratrmaclar neye yaayan ller demektedir?
2.      
Babun saysnn artnn dorudan ve dolayl etkileri nelerdir?
3.       Balk saysnn grafikleri ile vahi hayvan nfusunun yllk deiim grafiinden kan anlam nedir?
4.       Afrika'daki hayvanlarn kaybolmas ile ilgili aratrmay kim yapmaktadr?
5.      
Balkla etki eden byk sorunlar nelerdir?
6.       Ar balk avlamann en garip sonular nelerdir?
7.       Slfr olay nedir?
8.      
Aratrmac denize gelen hidrojen slfitin kaynann ne olduunu dnyordu?
9.       Okyanusun renginin deimesinin nedeni neydi?
10.  
Derin deniz patlamalar baka hangi olayla sonulanyordu?
11.  
Sardunyalarn derin deniz patlamalarndaki rol neydi?
12.   Derin deniz patlamalar kresel snmaya nasl etki etmektedir?
13.  
Mavi devrim nedir?
14.  
Yosun ve midyelerin somon iftliine olan faydas nedir?
ZLEM S
T BYOLOJ RETMENL 07010002009