Antik Ve Modern Estetik Tabuları

 

           Kayan halkında halka geleneği 1000 yıllık bir sürece dayanmaktadır. Bu halka kayan   halkının kadınları tarafından boyunlarına takılmaktadır. Bu halka tek parçadan oluşup spiral şeklinde ve 10 kilo ağırlığında prinç halkasından oluşmaktadır. Bu halka halkın en yaşlı ve en tecrübeli kadın tarafından yapılmaktadır. Halkaları  bayanın boynunun daha ince ve zarif göstermeleri için takıyorlar. Takılan bu halkalar kadının köyü terketmemesi ve kız kaçırılmasını önlemek içindir. Kaya halkı çok fakir olduğu için onların en önemli kaynağı yabancı türistlerin bölgeye gelmesidir. Hatta bazen de köye gelen türistlerin çocukların boyunlarında ki pahalı halkaları nedeniyle kaçırıbileceğini düşünmektedirler. Boyunlarına takılan bu prinç halkaları kadında yaş ilerledikçe halka sayısı artırılmaktadır. Takılan prinç halkaları boyunda morarmalara enfeksiyonlara  ve omuzlarda şekil bozukluklarına yol açar. Prinç halkaları 5-10 yılda bir  değiştirilmek tedir. Bu halkalar zina yapanlar için ve hastalıkların tedavisinde ancak çıkarılır. Bazen de can güvenlikleri içinde çıkaranlar vardır. Uzun süre takılı kalan bu halkalar çıkarıldığı zaman boyun da incelmelere ve beraberinde baş dönmelerine boyun kırılmalaına sebebiyet verir. Bu prinç halkalar yukarıda da belirtiğim gibi 1000 yıllık  bir sürece dayanmaktadır. Bu halkaların taşınımı küçük kız çocukları tarafındanda benibsenip annelerini bu halkalar ile daha güzel gördüklerni ve onları örnek aldığını söyleyebiliriz.

 

         Afrikanın camera bafut köyünde güne ilk olarak çocukların ulusal marşının söylemesiyle başlanır. Bu köyde her dört kadından birinin göğüslerinin ezilme geleneği vardır. Buna göğüs ötülemede diyorlar. Göğüs ötüleme yönteminde ise ilk başta tokmanın başı ateşte bırakılarak kül oluncaya kadar yakıkılır. Bu tokmanın başıyla kızların göğüslerine vurarak onların göğüs gelişimini engellemektedir. Bu uygulama haftada bir ve yaklaşık üç ay boyunca tekrar edilir. Genelde bu işlemde n sonra kızların göğüs gelişimi enformasyona uğrar. Bu yönteminin uygulanmasının amacı kızların erken yaşta evlenmelerini önleyerek eğitim hayatına devam etmelerini sağlamaktır. Bu yöntem özanneleri ve büyük anneleri tarafından yapılan gizli bir uygulamadır. Zorla yapılan bir işlem olduğu gibi kızların kendi istekleriylede yapanlar vardır. Ergenlik çağına giren kızların erkeklere olan eğilimi azaltmak ve dünyevi zevklerden uzak tutmak için yapılan bir gelenektir.

 

        Günümüzde toplumların yaşam tarzları ve güzellik anlayışları çok farklı olabilmektedir. Modern çağda insanlar güzel görünmek için bıçak altına yatmaktadırlar. Ve son yıllarda bu uygulama çok yaygın hale gelmiştir. Günümüzde kadınlar kadar erkekler de güzel bir vücuda ve kaslara sahip olabilmek için, onlarda  yaygın olarak bıçak altına yatmaktadırlar. Amerikada 2006 yılında yapılan araştırmalara göre 2 milyon kişi estetik amelyatı yapmıştır. Bunların hemen yarısı erkektir. Bu durum gösteriyorki günümüzde sadece kadınlar değil erkeklerde dış güzelliğe çok önem vermektedir.

 

       Yukarıda kabilelerin ve günümüz toplumların ğüzellik anlayışlarından bahsettik. güzel görünmek için başvurulan yollar, ve uygulanan yöntemler çok farklı olsa da toplumlar arasında, ulaşılmak istenen amaç aynıdır. Estetik görünebilmektir.

               

 Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1-       Kayan halkının kadın reisi kimdir?

 

2-       Boyun halkaları neyden yapılır?

 

3-       Boyun halkaları vücütta ne gibi değişikliklere yol açar?

 

4-       Altın halkaların boyuna takılmanın sebebi nedir?

 

5-       Hangi durumlarda boyun halkaları çıkarılabilir?

 

6-       Göğüs ötülemenin sebebi nedir?

 

7-       Göğüs ötülenme uygulanmasında göğüslerde ne gibi sonuçlar görülür?

 

8-       Göğüs ötüleme uygulaması nasıl yapılır?

 

9-       Estetik amelyatların yapılmasının amacı nedir?

 

10-   Vücuda yapılan değişikliklerin sebebi nedir?
Fikriye YAŞAR Biyoloji Öğretmenliği 2010