Tarla Makinelerinin Evrimi 45 Dakika

            Tarımsal aletleri  yaşanan sağlık sorunları, meydana gelen zorluklar, üretimi arttırma gibi sebeplerin doğmasıyla daha fazla gelişme göstermiş ve ihtiyaca karşılık yapılan çalışmalar sonucunda tarım daha da basit hale gelmiştir.

İsa dan önce 6000 ile 7000 li yıllarda orta doğuda ekin biçmek ve kesmekte kullanılan ilk alet kemikten yapılmış düz bir bıçaktı. Yine bu dönemde Mısırlılar çakmak taşı uçlu kavisli oraklar kullanıyorlardı. Ancak orak çok rahatsız edici olduğu için ucuna sap eklenerek uzun saplı tırpan oluştu ve bel kamburlaşmalarına çözüm bulunmuş oldu. Tabi zaman içinde tırpanın da ekinin bir çoğunu yerde bıraktığı anlaşılınca bir tahta eklenerek beşik denilen alet oluştu bununla ekin sayısı arttı.

            Tarım aletleri gelişmeye başlayınca kendi aralarında yarışma yaparak en iyi makinanın hangisi olduğuna karar veriyorlardı. 1835 ‘de A.Y.Moore Michigan’da hayali olan ilk biçerdöveri yapmayı başardı. 19.yy. sonlarına doğru makinayı çeken atların yerini önce buharlı motorlar daha sonra içten yanmalı motorların çalıştırdığı traktörler aldı.

            Pamuğun toplanması kabuğu döküldükten sonra yapılmaktaydı ve zaman alan bir iş olduğu için bazen kabuk dökücüler kullanılıyordu. Uydu resimlerinin kullanılmasıyla ürün gelişmeleri daha iyi kontrol edilmeye başladı ve verimsiz alanlara takviye yapılarak verimli ürünler elde edildi. Zamanla pamuğun daha iyi toplanabilmesi için modern hasat makineleri kullanılmaya başladı.10 saat içinde 20 000 gömlek yapmaya yetecek kadar pamuk topluyordu.1942 yılında İnternational Harvester ilk mekanik pamuk toplayıcıyı piyasaya sürdü. Hemen arkasından 8 numaralı toplayıcı piyasaya sürüldü ve onunla pamuk toplamak daha kolay hale geldi.80 ellik işi yapıyor, 1 günde 70-75 dönüm araziyi bitiriyordu. Çanak böceği denilen araçlarda pamuklar preslenerek 4 tonluk yığınlar haline geliyor.

            Hala gelişmemiş ülkelerde pirinç elle toplanmaktadır. Fakat pirinç hasadında kullanılan yeni makine pirinç hasadında insan elinin etkisini en aza indirdi. Pirinç zemini balçık olduğu için ilk toplayıcılar raylar üzerinde ilerliyorlardı fakat zamanla büyük ağır tekerlekler ile bu sorunlar aşıldı.

            Tahıl hasadı artık uydu sistemleriyle destekleniyor olsa da bu tür yüksek teknolojiler yüzlerce diğer ürün için faydasız. Örneğin şeker pancarı bir yumru köktür ve çıkarılırken kökten çıkarılması gerekir. İçinden sakkarozun ayrılması zordur, çok aranan bir üründür. Pancar fabrikasının çalışması için 4 ton pancar a ihtiyaç vardır , bu da temin edilerek işleme başlanır. Şeker pancarı toplanması alet gelişmemişken yorucu ve kesinlikle eğilerek yapılması gereken bir işti. Fakat gelişen tarım aletleri şeker pancarının da toplanmasını kolaylaştırdı.

            Domates elle toplanırken geliştirilen makinalar ile zarar görmeden makinalar tarafından toplanmaya başladı. Kasalara konulduktan sonra insan kontrolünden geçerek araçlara yükleniyor. Ceviz sert kabuklu olduğu için makine ile toplanması basit bir meyve.Ancak bu olgunlaşmış siyah zeytin için geçerli değil. Makina ile toplanırken ince kayışlara düşerler ve orada çöplerinden ayrılır. Büyük kutulara konularak araçlara yükleniyor.

            Birçok toplanması kolay olan meyve olsa da toplanması zor olanlarda bir o kadardır. Tarım aletleri ile çalışırken ergonomininde büyük önemi vardır. Önceden ağır olan kasaların miktarı azaltılıp ergonomiye uygun hale getirilmiştir. Böylece birçok bedeni rahatsızlık önlenmiştir.

            Üzüm toplanması hassasiyet isteyen zor bir iştir. Üzüm toplanırken suyunun akmamasına özen gösterilir çünkü şarap yapımını zorlaştırıp kalitesini düşürür. Bunun için geliştiren makina küçük titreşimler yayarak hassas bir şekilde toplama işlemi yapılmaktadır. Portakal sert bir meyve olduğu için el ile toplaması hala çok yaygındır. Fakat el ile toplamada portakalın dışarı verdiği gaz donma kalitesini bozduğu için geliştirilen cihaz daha sağlıklı portakal saklanmasını veya pazarlanması konusunda iyidir.

            Tarım aletlerinin gelişmesi daha hızlı ve verimli tarım ürünlerinin elde edilmesini sağlamış insan eli değmeden üretim yapmayı başarmıştır.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1) Uydu fotoğraflarının önemi nedir.?

2) Pamuk üretiminde neden tuzlu su kullanılıyor?

3) Yetişkin ve tecrübeli bir pamuk toplayıcı günde ne kadar pamuk toplar?

4) İlk pamuk toplayıcı kim tarafından ve kaç yılında piyasaya sürülmüştür?

5) İlk biçer döveri kim yapmış ve neden yapmıştır?

6) Şeker pancarının üretiminde önemli olan nedir?

7) Ergonominin tarımla alakası nedir?

8) Üzümün hassas bir meyve olmasından dolayı nasıl bir tarım aleti geliştirilmiştir?

9) Ceviz neden toplanması kolay bir meyvedir?

10) Portakalın salgıladığı asitin tarımda ki önemi nedir?

11) Tarım aletleri gelişmemiş olsaydı ne gibi sorunlar yaşanıyor olurdu?

12) Tarım aletlerinin gelişmesinin ekonomide ki önemi nedir?

FUNDA CENGİZ  EĞİTİM BİYOLOJİ 3.SINIF 9010002009