Tek Yumurta İkizlerinin Özgünlüklerinin Ortaya Çıkışına Etkili Etmenler 46'

 Tek yumurta ikizleri de herkes gibi tek hücreden oluşurlar. Bunlar, biri anneden biride babadan gelen kromozomların bir araya gelmesi ile oluşurlar. Döllenmeden sonra zigot oluşur ve bu zigot fallop tüpünden rahme doğru ilerler. Zigot ilerlerken bölünmeye başlıyor. 2, 4,8 şeklinde bölünür. Buna blastosis denir. Blastosis anne rahmine düştükten sonra ikiye bölünür. Bu oluşan iki yapının genetik yapıları aynıdır. Blastosisin neden ikiye bölündüğü 2007 yıllına kadar bir sır idi. 26 embriyo üzerinde yapılan araştırmalarda bilim adamları bir sonuca vardılar. Blastosisin dış zarına zona pelosida denir. İçindeki astara da troplast denir. Bu troplast ilerde plasentaya dönüşecek. Bunun içinde cenine dönüşecek hücre kütlesi bulunur. Bunlar emriyonik kök hücreleridir. Embriyologlar yaptıkları araştırmalarda hücre ile troplast zarı arasındaki bağlantının zayıfladığı ve dışarıya sıvı sızdırdığı görüldü. Troplastın içindeki sıvı balon gibi göçmesine sebep oldu. Sonra kendini onardı. Ama embriyologlar yumurtaların ikisinde zar göçtükten sonra iç hücre kütlesi ikiye ayrıldı ve her hücre kendi şişen Troplastın farklı yerlerine bağlandı. Eğer bu olay rahim içinde gerçekleşse tek yumurta ikizine dönüşecekti.

  Bilim adamları genetik yapımızın; ilgi, yeteneklerimiz ve alışkanlıklarımız üzerindeki etkilerini araştırıyorlar. Bu araştırmalar genelde tek yumurta ikizleri olup ta farkı ortamlarda yaşayan bireyler üzerinde yoğunlaşmış. Buradaki amaç yeteneklerimiz üzerinde çevre mi yoksa genetik yapımız mı daha etkilidir. ,

  Bazen tek yumurta ikizleri ağırlık ve şekil olarak birbirinden farklı olabilir. Ama bu genetik yapıdan kaynaklanmıyor. Bu farklılık anne karnındaki ortamlarından kaynaklanıyor. İlk olay implatasyondur. Blastosisler 6. günde kendilerine rahimde bir yer edinirler ve anne rahmine bağlanırlar. Ama zamanlama önemlidir. İkizlerin her biri oksijen ve besin için plasentaya bağlanırlar. Ama plasenta implatasyondan sonra oluşmaya başlar. Bunun için implatasyondan önce bölünen blastosis kendilerine ait plasentaları olur. Ancak sonradan bölünen blastosisler plasentalarını paylaşırlar. Bu paylaşma demek, daha az oksijen daha az besin demektir. Bu olay tek yumurta ikizlerinin gelişimlerini etkiliyor. Bu etkiler ömür boyunca sürebilir. İmplatasyon tamamlandığında emriyonik gelişim çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. İlk olarak kemiksiz bir kas yığını oluşur. Yaklaşık olarak 22. günde kalp oluşur. Oluşan kalp kasılmaya başlar.

   2007 yılında biri kız diğeri de erkek gibi duran ikizler doğdu. Bunlardan birinin hem dişi hem de erkek üreme organları vardı. Bilim adamları bunu, tek yumurtanın iki sperm tarafından döllenmiş olabileceğini düşündüler. Yani yumurta hem dişi hem de erkek kromozomlara sahip bir blastosis oluşturdu. Sonra bu blastosis ayrıldı ve tek yumurta ikizlerini oluşturdu. Hücreler fazladan birer kromozoma sahip olmuşlardı. Şans eseri hücrelerden biri erkek kromozomunu taşıyordu ve erkekti. Diğerinde ise erkek ve dişi kromozomları eşitti ve bu hem erkek hem de dişi üreme organlarını taşıyordu. Bu ürpertici bir keşifti. Bu olay dünyada bir ilkti. Bu yeni bir anlayışı beraberinde getirdi. Altıncı aydan itibaren testosteron salgılanırsa vücut erkekleşiyor. Testosteron aynı zamanda hipotalamusu da etkiliyor. Bu şekilde beyni de erkekleştiriyor. Buda kimi ilgi çekeceğimizi belirliyor. Bazı bilim adamları hipotalamusu ne kadar testosterona maruz kalırsa kadınlara yönelik cinsel eğilim o kadar fazla alt yapı oluşturur. Eğer beyin az maruz kalırsa o zaman heteroseksüel eğilimler oluşabilir.

   Sekizinci haftada emriyonik gelişim tamamlanıyor. Fetüs dönemi başlıyor. Artık gelişimleri hızlanıyor. 13. haftada insanlara daha fazla benzemeye başlıyor. Bu dönemde kafa vücutla orantılıdır. Gebe kadınlar ultrasonu genelde bu dönemde yaparlar. Ultrasonda tek plasenta ve iki fetüs görünürse bu tek yumurta ikizleri olduğunu gösteriyor. Tek yumurta ikizlerinde prematüre doğumlar daha sık görülüyor. 12. haftadan 24. haftaya kadar beynin yapısının ve yüz hatlarının oluşumunda büyük mesafeler kat ediliyor. 15. haftada ilk defa hareket ediyorlar. Elleri ile bulunduğu ortama dokunuyorlar. Bu ilk keşifleridir. Dokunuşları kimi zaman saldırgan kimi zaman şefkat doludur.

   Epigenetik son zamanlarda gelişme gösteriyor. Bu ek yumurta ikizlerinin farklılığının sebeplerini açığa çıkarabilir. Epigenetik, gen kodları aynı olsa da işleyişin farklı olabileceğini söylüyor. DNA çok sayıda genden oluşur. Her bir genin enerji üretme ve hücreyi yönetme gibi görevleri bulunur. Epigenom, genleri ayrı ayrı etkinleştirip, durdurma becerisine sahip düğme işlevine sahip bir dizi kimyasallar bulunur. Bu düğmelerden biri DNA metilleşmesi denilen bir süreçle çalışır. Bu bir hücre içindeki enzimlerin ufak ve moleküller bileşimi yani bir metil grubunu bir gene iliştirmesine neden oluyor. Bu bileşim bu geni etkinleştirip kapatabiliyor. Ama gen orada kalıyor. Hücrenin yapısı değişmiyor. Bu, tek yumurta ikizlerinin sahip oldukları farklılıkları açıklayabilir. Hücre gelişiminin ilk aşamalarında henüz tamamlanamayan bir çevresel unsur bir metil grubunun büyüme ilgili bir gene ilişmesine yol açıyor. Büyüme geni var ama kapatılmıştır.

   Sigara içmek ve kimyasallara maruz kalmak zamanla genlerimizin işleyişini bozabilir. Anne rahminde de farklı çevresel faktörler bulunur. Besin kalitesi, hormonlar ve alan tek yumurta ikizlerini farklı şekilde etkileyebiliyor.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır

    S-1.Blastosis nedir?

    S-2.Epigenetik nedir?

    S-3.Tek yumurta ikizleri arasında görülen farklılıkları ne ile izah edebiliriz?

   S-4.Ultrason ne zaman yapılır?

   S-5.Genlerimizin işlevleri ne ile değişebilir?

   S-6.İnsanlarının bazılarının heteroseksüel eğilimlerin olması ne zaman başlıyor, bu eğilimlerin sebepleri nelerdir?

   S-7.Tek yumurta ikizleri nasıl oluşur?

   S-8.insanların yetenek ve ilgilerinin kazanılması üzerinde ne etkilidir?