Uçmanın Evrimsel Açıdan Bilimsel Kurgusu  45 dakika

 

Evrimin en ilham verici kazanımlarından biri uçuştaki göçtür. Binlerce kuş, böcek ve uçan diğer canlılar gökyüzünü doldurmaktadır. Biyoloji profesörü Scatt Edvards’a göre milyonlarca yıl önce hiçbir şey uçmuyordu. Küçük bir omurgasız ormanın içinde dolaşarak kendine yiyecek arıyordu. Fakat aniden bir şey oldu ve böcekler evrimleşti. Uçmak, hayvanın bedenini havaya kaldırabileceğine ve orada kalabileceğine inanmasıyla gerçekleşir. Fosil kalıntıları, böceklerin üç yüz elli milyon yıl önce aniden evrimleştiğini göstermektedir. İlk evrimleşen canlı türü böceklerdir. Mutasyonlar ve doğal seleksiyonlarla bir milyona yakın böcek türü ortaya çıkmıştır. Böcekler uçmada müthiş bir yeteneğe sahiptirler. Avcılardan çok iyi korunurlar.

Uçmak için havalanmak yeterli değildir. Havada kalmak için büyük bir göç ve oksijene ihtiyaç vardır. Günümüzde uçabilen en büyük kuş türü toy kuşu Avotardodur. İlk uçan omurgalı hayvanlar pitazorlardır. Pitazorlar yirmi iki milyon yıl önce evrimleşmişlerdir.190 Tonluk Ketsa Kutulus uçan omurgalı pitazor türüdür. Bu pitazor türü varlığını yüz milyon yıl kadar sürdürebilmişlerdir. Kuşlar dinozorlardan evrimleşmişlerdir. Gezegenimizde yaklaşık on bin kuş türü bulunmaktadır. Kuşlar kalıtım yoluyla dinozorlardan tüyleri almışlardır. Tüyler sadece kuşlara özgü değildir. Uçmadığı halde tüyleri olan canlılara da rastlanmıştır. Bu tüyler uçmak için değil muhtemelen ısı yalıtımı veya kuluçka içindir. Biyoloji profesörü Ken Dail, kuşların uçma yeteneklerini yavaşça kazandıklarını ileri sürmektedir. Kuşlar zamanla yırtıcı canlılardan korunmak için gökyüzüne yönelmişlerdir. Brandon Jackson’a göre Terapot dinozorlar eğimli yüzeylere tırmanarak uçma yeteneğini kazandılar. Kuşların ataları Yerapot dinozorları idi. Brandon, yaptığı deneyde eğimli yüzey arttıkça kuşların yürümek için kanatlarını daha sık ve hızlı çırptıklarını görmüştür. Uçan diğer bir canlı türü yarasalardır. Yarasalar karanlıkta yönlerini bulabilmek için çevrelerine sesler göndererek cisimlerden yansıyan seslere göre hareket ederler. Yarasaların dışında balina ve yunus balıkları bu sistemi geliştirmişlerdir.

 

       Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1)       Hayvanlar neden uçmaya ihtiyaç duymuşlardır? Onları uçmaya zorlayan sebepler nelerdir?

2)       İlk uçan organizma türü hangisidir? Bu canlı türü nasıl  evrimleşmiştir?

3)       Tüm zamanların uçabilen en büyük hayvanı hangisidir? Günümüzde bu canlı türü yaşamını sürdürüyor mu?

4)       Kuşlar hangi organizmalardan evrimleşmişlerdir?

5)       Kuşlar uçarken yönlerini nasıl bulurlar?

6)       Pitazorlar hangi tür canlılardır? Kemikleri eden boşluklu yapıdadır?

7)       Yarasalar uçma yetisini nasıl kazanmışlardır?

8)       Ekolokasyon nedir? Ekolokasyonu hangi tür canlılar kullanır?

                                                                                     06 Dinçer KÜÇÜK

                                                                                            Fen Bilgisi 4 2009