Yenilenebilir Enerji Çeşitlerinin Tesisleri ve Önemi

 

Doğada birçok madde yenilebilir enerji oluşturma potansiyeline sahiptir.Toprak,hava,su ve hayal gücü…Bu enerji çeşitlerinden bazılarına örnek olarak;güneş enerjisi,rüzgar enerjisi,jeotermal enerji,hidroelektrik enerji ve bioyakıt yağlarını sayabiliriz.İlk olarak güneş enerjisini ele alacak olursak,güneş enerjisini bol gün ışığından ve çatıdan sağlanacak geniş bir alandan elde  edebiliriz.Güneş ışıkları her bir silikona çarptığında elektrik akımını oluşturacak şekilde serbest kalan elektronlar  metal temas noktaları akımı taşır ve devreyi tamamlar.Bu şekilde yüksek enerji sağlanmış olur.

Rüzgar enerjisinden rüzgarı elektriğe çevirmek rüzgar kanat şeklinde pervanelerin üzerinden dolaştığında başlar,aşınma ve direncin bileşimi pervanelerin dönmesini sağlar.Rüzgarın içinde çok fazla kinetik enerji mevcuttur ve rüzgar pervanesi bu kinetik enerjinin kaldırışını sağlar.Pervaneler rüzgardan enerjiyi alıyor ve bu aldığı enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürüyor.Ve böylece rüzgardan enerji sağlanmış oluyor.

Yağmur ve buz dağlarına bağlı akarsular yer altı su taşlarına sızıyor.Yüzeye yakın duran magmanın ısıttığı kayalara doğru yol alıyor.Bu çarpışma sonunda da galzerler,fümeoller,dumanlı mangezler ve yenilebilir enerji olarak bilinen jeotermal enerji ortaya çıkıyor.Bu olay genel olarak İzlanda da gerçekleşir.Ülkeye ısınma ve sıcak su sağlıyor.Çevre dostu ve ucuz bir enerji çeşididir. Ve ayrıca yüzlerce seranın taze sebze ve meyve yetiştirilmesinde olanak sağlar.

Petrol,dünya enerji kullanımının %30`unu karşılıyor ve bunun azalması yeni bir yenilebilir petrol çeşidine ihtiyacı doğurur.Bunun için sebze yağlarının kullanılması tercih ediliyor.(soya yağı)

Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının %20`si arabalardan geliyor.Yenilebilir olmasının yanısıra sebze yağından bio yakıtlar,biodizel ve etanol benzine göre çevreye iki adet yarar sağlıyor ve daha az zehirli gazı havayı salıyor.Daha önemlisi bioyakıt bir bitki ile atmosferin dışına çıkan C`la potansiyel olarak dengede olabilen C salanımı gerçekleştirir.

Hububat etanolu, şeker kamışı etanolu,mısır atıkları,filiz çayırı etkili bioyakıt ürünlerdir.

20.yy en müthiş enerji kaynağı hidroelektrik güçtür.Nehirlerin çoğunun üzerinde baraj bulunduğundan hidro enerjinin geleceği denizden temin edilecek.Gelgitsel buhar gücü olarak bilinen daha yeni bir teknoloji pervane tipi tribünleri kullanarak su altı akıntılarının kinetik enerjisini tutmaktadır.

Küresel ısınmayı azda olsa engeller,petrole olan bağımlılığı azaltabilir ve kullanılan ülkelerde ülke ekonomisini önemli ölçüde içeride tutma yönünden önemli faydaları vardır.

 

            Aşağıdaki soruların cevapları, filmin ayrıntılarında ve özet içerisin de vardır.

 

1.     Yenilebilir enerji genel olarak nerelerden ve nelerden elde edilir?

2.     Yenilebilir enerji çeşitlerini yazınız?

3.     Yenilebilir enerjinin ortaya çıkması için ortalama potansiyeli neler oluşturur?

4.     Yenilebilir enerjinin genel olarak dünyaya sağladığı yararlar nelerdir?

5.     Güneş enerjisinden üretilen elektriğin sağladığı faydaları yazınız?

6.     Rüzgardan enerji elde edilmesi nasıl gerçekleşir?

7.     Rüzgardan alınan enerji hangi çeşit enerjiye dönüşür?

8.     Petrol,dünyada enerji kullanımının % kaçını sağlamaktadır?

9.     Jeotermal enerjinin genel olarak sağlandığı ülke hangisidir?

10.  Bioyakıt ürünlere örnek veriniz?

11.  20.yy için en çok tercih edilecek olan enerji kaynağı hangi çeşit enerji kaynağıdır?

12.  Hidroelektrik enerjinin daha çok denizlerden sağlanmasının nedeni nedir?

13.  Jeotermal enerjinin kullanıldığı yere sağladığı faydalar nelerdir?

14.  Dünyanın en büyük ve eski gelgitsel seti kaç yılında ve nerede kurulmuştur?

15.  Biodizel ve etanol benzine göre çevreye sağladığı iki öneli yararı yazınız?

 

                                                                               EĞİTİM BİYOLOJİ 4    ZEYNEP NAS  9010002022