Zaman Gerçekten Var mı? 60 Dakika

    Zaman dört bir  yanımızda. Zaman ileriye doğru akıyor gibi görünür. Saat kaç desek herhangi bir rakamla hemen ifade ederiz. Fakat bizim saatimiz nerde ve hangi zamanda olduğumuza bağlı olarak farklılık gösterir. Pek çoğumuz için zaman günlerimizi ayarlamakta kullandığımız rakamlar kümesidir. Hayatlarımızı saatlere göre yaşar, uyanır, işe koştururuz, tekrar uyuruz, bu böyle devam eder.

    Zaman, her şeyi aynı anda yapmaktan alı koyan şeydir. Yani zaman olayları belli bir düzene koyan böylelikle baştan sona belli frekanslarda gerçekleşmesini sağlayan dünyanın bir parçasıdır.

   Rocert smits(Dünya’nın en iyi saat icatçısı)için en önemli zamanı kaydetmektir. Onun için vakit nakittir. Saat yaparken de estetiği, sanatsallığı, efektif bir şekilde tasarlarken büyük bir zaman ve emek harcandığını söylüyor. Bir  saati doğru saate getirmek çok zor bir şey. Rocert’ın amacı yaptığı bütün saatleri greenwich saatine göre ayarlamaktı(1884 yılında, Newton tanımlamıştı)

    Newton tarafından da tanımlandığı üzere evren sahnesinin arkasında düzgün çalan bir vuruş gibi bizim en iyi zaman kestirimimizdi. Newton evrenin tanrı tarafından kurulmuş devasal bir saat gibi olduğuna inanıyordu. Fakat yanılmıştı. Çünkü mutlak olması bunu yalanlıyordu.

    Zaman olmasa da hayat devam eder. Yani metronomlar olmadan da müzik çalmaya devam eder, saat işler.

    Albert EİNSTEİN büyük sezgisi ve teorileri  zaman kavramını çok farklı boyutlara taşıdı. Ve zamanın başka bir şeyden değil sadece evrende hukuku bulunan değişimler arasındaki ilişkiler tarafından yaratıldığını belirten genel izafiyet teorisinin de temelidir.

    Amerika’nın resmi saat tutucuları vardır. Süper soğutulmuş atomlarını ölçen dünyanın en hassas ve doğru saati buradadır. Her 3.7 milyar yılda 1 sn’ ye şaşmayla zamanı tutabiliyor.

    Geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanın aslında şimdiden var olduğu anlamına geliyor. Onunn için geçmişteki anları şimdiye, şimdiki yaşadıklarımızı da gelecek olarak algılayamayız.

    Zaman aslında kafamızda tasarladığımız bir şeydir. Zaman kavramı insan yaşlandıkça değişik farklılaşmalar ifade ediyor. Zaman insan yaşının karekökü ile artıyor gibi gözükmektedir.

    Hepimiz kendi içsel zamanımızla aslında birer saatiz. Julien diye bir araştırmacı gördüğümüz her şeyin aslında arkeolojik bir kazı olduğunu savunuyor. Her şey başlangıçta varmış ve daha sonra zaman bunlardan sonuç olarak çıkmış. 14. YY tablolarında zamanın tümünün uzayın dilimlerinde var olduğuna kanıt teşkil ettiğine inanıyor.

    Başka bir fizik filozofu zamanın akışına bir ilizyon demek yanılgı olduğunu savunuyor. Durmadan yaşlanmak yani her gün ölüme bir adım daha yaklaştığına ilizyon demek yanılgı olduğunu söylüyor. Çünkü bir çok fizikçi zamanın sadece bir ilizyondan ibaret olduğunu savunmuştur, zamanın bir şey ifade etmediğini belirtmişlerdir.

    Fizikçiler uzayı büyük patlamanın yarattığı konusunda hem fikirler ama aynı şekilde zamanı da yaratıp yaratmadığı konusunda hem fikir değillerdir.

    Les molen diye başka bir fizikçi zamanın gerçekten var olduğuna inananlardan. Ona göre zaman evrenden bile daha yaşlı hatta büyük patlamadan bile daha önce olduğunu savunuyor. 

 Evrenin de yok olduğundan sonra var olacağını söylüyor. Ve o bunu ışık partiküllerinin uzun mesafelerden nasıl davrandığına yakından bakarak ıspatlayabileceğini savunuyor.

    Fiziğin en temel yasalarından bir tanesi de ışığın sn’de 300 bin km hızla hareket ettiğini belirtir.

    Förmey ışık teleskobu böyle bir deney işte. Evrenin en uzak yerlerindeki gama ışınlarının patlamalarını garip enerji patlamalarını da kaydediyor. Bu patlamalar fizik kanunlarının 13 milyar önceki halleriyle kontrol etme şansını bize vermektedir.

   

      Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1)Zaman nedir? Ya da zamanı kendimize sorup tanımladık mı?

2)Zaman evrenimizin bir parçası mıdır? Yoksa aslında var olmaya bilir mi ?

3)Zaman bizim pasif olarak takip ettiğimiz bir şey mi?

4)Zaman nerede doğdu ve hangi filozof tarafından o yer anasaat olması karara bağlandı?

5)Zaman-Uzay arasındaki bağıntı nasıldır?

6)Newton ve Albert Einstein’in zaman için teorileri çürütüldü mü yoksa kabul mü edildi?

7)Gelecek zaman şimdiden burada olabilir mi?

8)Zaman yerden yere mi yoksa kişiden kişiye mi değişen bir kavram mıdır?

9)Görsel ve işitme duyularımız zaman açısından farklılıkları nasıl gözlemlenir?

10)Şizofreni hastalığı bir zaman yanılgısı yüzünden mi ortaya çıkmıştır?

11)İnsan faktörünü ilimine etmek ve zamanı tamamen kendi fiziksel evren tanımlamamızı dışına çekmek mümkün müdür?

12)Zamanı bir ilizyon olarak tanımlamak doğru mudur?

13)An mı zamanın içinde yoksa zaman mı an’ın içindedir?

14)Uzay mı önce geldi yoksa zaman mı?

15)Büyük patlama dediğimiz olay zamanı yaratmış olabilir mi?

16)Zaman İnsanın biyolojik ve fizyolojik dönemlerini yönetir mi yoksa evrenin döngüsü(doğa olayları)sayesinde mi etkilenir?                     

 

     HARUN DÖLCEK FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) A-4 9010054029