Zamanda Yolculuk Mümkün Mü?    

      Zamanda yolculuk eskiden bir tabu iken bir kesim bilim adamı bunun mümkün olabileceğini savunur. Ve 21.yüzyılın zamanda yolculuğun teoriden pratiğe geçişine tanık olacağını söylerler. Bu filmde zamanın özellikleri belirtilmiş. Zamanda yolculuğun mümkün olduğu anlatılmaktadır. Zaman kavramı her yerde aynı değildir. Yani zaman kavramı mutlak değildir. Farklı yerlerde farklı şekilde ilerlemektedir. Zaman tüm evrende aynı ilerlememektedir. Uzayda ki zaman kavramı çok farklıdır.3 boyutlu dünyamızda zaman dördüncü boyut olarak vardır. Biz bu üç boyutlu dünyada ileri geri sağa sola yukarı aşağı gidebiliriz. Ama o asıl sıçramayı yani dördüncü boyutu gözümüzde canlandıramıyoruz.

      Bilim adamları zaman ve ışık arasında bir bağlantı kurarak zamanda yolculuk yapabileceklerini düşünürler. Yani zaman makinası yapmak için hız kullanılmaya çalışılıyor. Ancak bunu önünde bir engel vardır. Bu engel de zamanda yolculuğu sağlamak için varmamız gereken ışık hızına bizi ulaştıracak bir enerjinin bulunmamasıdır. Bir uzay aracı, içindeki insanlar için zaman makinesidir çünkü ulaştığı hız insanlar için zamanı yavaşlatır. Işık hızı ise bir üst sınırdır. Işıktan daha büyük bir hız yoktur. Dünyada bizi ışık hızına ulaştıracak enerji kaynağı da bulunmamaktadır. Zaman makinesinin diğer bir yolu ise yerçekimidir. Bir yıldız ya da galaksi veya kütlesi büyük bir cisim zaman mekânı eğip bükebilir. Bu şekilde zamana etki eder. Zamanın ilerlemesi bir gökdelenin en alt katı ile en üst katı arasında zaman farkı olacaktır. Yer çekiminin etkisi daha az olduğu için en üstte zaman daha hızlı geçiyor bu etki ise bir saniyenin elli milyonda biri kadardır. Ama bu bile dünyanın bir zaman makinesi olduğunu gösterir. Evrende yerçekiminin güçlü bir şekilde eğilip büküldüğü yerler vardır. Bunların en güçlüsü karadeliklerdir. Karadeliklerin çekim kuvveti çok güçlü olduğu için zamanı büyük ölçüde yavaşlatır. Bilimadamları karadeliğin döndüğünü keşfetmişlerdir. Bu keşif bilim için çok önemlidir. Çünkü kara deliğin dönerek ortaya çıkardığı enerji muazzamdır. Bu muazzam güç zamanda yolculuk için anahtar da olabilir. Bu konudaki diğer bir teori ise solucan deliği teorisidir. Bu teoriye göre kıvrılmış halde bulunan dört mekân zaman vardır. Ve bu iki ağızlı bir delik oluşturur. Bu deliğin bir zaman makinası etkisi yaratması da mümkündür.

            Zamanda yolculuk ile geçmişteki trajik olaylara dönüp müdahale etme isteği vardır. Zamana müdahale ederek pek çok şeyin değişeceğine inanılmaktadır. Mesela geçmişteki salgın bir hastalığa veya önemli bir olaya müdahale etmek pek çok şey değiştirebilir. Ve bilim adamları hayal gücü ve bilgilerini harmanlayarak bunun mümkün olduğunu kanıtladılar.

 

SORULAR

1.Güneş ışığı kaç dakikada yeryüzüne ulaşır?

2.Evrenin her yerinde zaman aynı şekilde mi ilerler?

3.Zaman kaçıncı boyuttur?

4.Hızı ışıktan daha fazla olan başka bir şey var mıdır?

5.Büyük patlamayı deney olarak inceleyen büyük laboratuar nerededir?

6.Karadelik gerçekte var mıdır ve zamanda yolculukta ne işe yarar?

7.solucan deliği nedir?

8.Yerçekiminin zaman ile ilişkisi nedir?

9.Zamanda yolculuk yaptıktan sonra geri dönebilirmiyiz?

10.Zamanda yolculuk yaparak değiştirdiğimiz şeylerin günümüze bir etkisi olurmu?

11.Işık hızına ulaşmak mümkünmüdür?

12.Paralel evren nedir?

13.Uzayda zaman kavramı farklımıdır?

14.Zaman genişlemesi nedir?

15.Zamanı kontrol etmek kaderi kontrol etmekmidir?

16.Zamanda yolculuk mümkünmüdür?

 

                                            ZELAL ARAT FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) 4.SINIF 09010054032