Fen Bilgisi Kavramları
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Anabilim Dalı

 

B kan grubu
Bağ doku
Bağıl atom
Bağışıklık
Balon
Balon joje
Barometre
Barometre
Basınç
Basınç
Basit Makine
Basit meyve
Baskın (dominat) gen
Baz
Bazik oksit
Beher
Bek
Bellek
Besin ağı
Besin zinciri
Besin
Beslenme sorunu
Beta ışıması
Beyin
Beyincik
Bileşik
Bileşik meyve
Bileşke Kuvvet (Toplam Kuvvet)
Bilinçli tarım
Bilinçsiz ağaçlandırma
Bing bang
Birincil tüketici
Bistüri
Bitki örtüsü
Bitki yumurta hücresi

Biyolojik çeşitlilik
Biyom
Biyoteknoloji
Biyotik
Bizmut
Bohr
Boşaltım Sistemi
Boşaltım
Böyle
Böbrek öz bölgesi
Böbrek atar damarı
Böbrek havuzcuğu
Böbrek iltihabı
Böbrek kabuk bölgesi
Böbrek taşı
Böbrek toplar damarı
Böbrek üstü bezler
Böbrek yetmezliği
Böbrek
Bölünür meristem(birincil oku)
Bronşçuk
Bronşlar
Bronz
Buhar
Buharlaşma
Burun
Burunda sarı bölge
Büret
Büyük kan dolaşımı
Büyüme hormonu
Büyüme

A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H I İ J K L  M  N  O  Ö  P  Q  R  S  Ş  T  U  Ü  W  V  X   Y  Z Fen Bilgisi Eğitimi Web Sayfasına Git

        Güncelleyiş:22. 12. 2011
W
eb Sayfası Sorumlusu; Nasip DEMİRKUŞ & Atilla TEMUR