AbsorpsiyonAbsorpsiyon

1- Bir maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneğidir.
2- Enerji ya da diğer bir maddeyi emebilme, soğurma.
Örnek: İlaçların vücut içindeki dağılımını örnek olarak verebiliriz.