Adenin


Adenin

1-Enerji iletiminde önemi olan nükleik asit ve nükleotidlerin adenozin trifosfat (ATP),
adenozin difosfat (ADP), adenilik asit (AMP) bileşenidir.
2-Nükleik asitlerin yapılarında bulunan azaotlu bir pürin bazıdır. Adeninin yapısına katıldığı bazı moleküller; ATP, ADP, AMP, NAD, NADP vs.