Aerobik


Aerobik

Aerobik

Aerobik

Yalnız moleküler oksijen bulunduğu zaman gelişme gösteren canlıya aerobik canlı denir.
Örnek: İnsanlar aerobik canlılardırlar.