Ağsı damarlanma


Ağsı damarlanma

Ana ve orta damarların bellirgin olmadığı, ağsı gelişen damarlanma tipidir.