Agnata


Agnata

Agnata

Agnata

Agnata

Çenesiz balıklardır. Lampetra sp., Mirine sp. ve
bir çok sonu gelmiş türü içeren omurgalı sınıfıdır.