Aken meyve


Aken meyve

Aken meyve

İçinde tek tohum bulunan ve olgunlaştığında açılarak tohumun çıkmasına olanak verecek özel bağlantı yerleri olmayan kuru meyvedir. Ör;Tohum kabuğu ayçiçeğinde olduğu gibi, ince ve kuru meyve kabuğuna (perikarp) kısa bir sapla bağlı Karahindiba (Taraxacum) ve yemlikte (Tragopogon-Scorzonera) uzun saplı olduğu için kolayca koparmaktadır.