Aktin


Aktin

Aktin

Aktin

Aktin

Aktin

Kaslarda kasılmayı sağlayan protein yapıdaki ince ipliklerdir.
Örnek: İnsan vücudundaki kas sistemin de görünür.