Akson

A
Akson

Akson

Akson

Akson

Akson

Sinir hücrelerinin uzun uzantısıdır. Sinir impulsunu diğer hücrelere ileten tek uzantıdır.