Aktif taşıma


Aktif taşıma

Aktif taşıma

Enerji harcanarak; hücre membranı veya benzeri bir zardan, içe veya dışa doğru maddenin taşınması olayına aktif taşıma denir. Örnek: Hücre membranın da aktif taşıma görünür.