Alel


Alel

Alel

Alel

Alel

1-Homolog (eş) kromozomların karşılıklı gelen eş-lokuslarının her birinde yer alan; çekinik, baskın veya eş baskın karakterleri taşıyabilen özgün ve karşılıklı gelen genlere alel gen denir.
2-Mayoz bölünmede bu alel genler arasında parça alış verişi sonucu, yavrularda yeni karakterlerin konbinezonları ortaya çıkar.
3-Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden herbiri.
Örnek: Genler alel denilen çiftler halinde bulunur.