Alveol

Alveol Alveol Alveol

1-Akciğerlerde torba biçiminde küçük boşluk ya da genişlemiş oval keseciklerdir..
2- Akciğerlerde genişlemiş küremsi küçük kesecik.
Örnek: Türklerde görünen alveole mikrolitiazis (taş oluşumu) örnek olarak verilebilir.