Amino asit

Amino asit Amino asit Amino asit Aminoasit Amino asit

1-Proteinlerin yapı taşıdır. Bir amino asit, amino grubu (NH2) ile bir karboksil grubu (COOH) taşıyan bileşiklerdir. Çok sayıda amino asit birleşerek proteinleri oluşturur.
2- Bir amino (-NH2 ) grubu ile bir karboksil (-COOH) grubu içeren bir organik bileşiktir. Aminoasitler, proteinleri oluşturmak için peptid bağlarıyla zincir biçiminde birbirine bağlanabilir.

Örnek: Soyada bulunur,kalp damarlarını açılmasını sağlar.