Amensalizim


Amensalizim

Amensalizm

Biri ötekinden olumsuz olarak etkilendiği halde ikincisinin birinci türün bulunmasından zarar görmemesi durumudur.
Örnek: Ağaçların büyümesi esnasında oluşturduğu gölgeleme örnek olarak verilebilir.