Anabaena

Anabaena Anabaena Anabaena

İpliksi mavi yeşil bir algdir.Biyogübre çalışmalarında kullanılan, mavi-yeşil algler de havadaki
serbest azotu bağlayarak, inorganik azota (amonyağa) indirgerler. Bu sınıfa giren algler, filamentli
mavi-yeşil algler (Nostoc, Anabaena, Oscillatoria, Nodularia vb.) ve tek hücreli mavi-yeşil alglerdir.
(Gloeocapsa, Dermocarpa, Synechococcus, Synechocystis vb.).