Androjen

Androjen Androjen

Testesteron ya da öteki erkek eşey hormonlarından biri gibi erkek özelliğini veren herhangi bir maddedir.
Testisten salgılanan hormonlara genel olarak androjenler denir. Androjenler içinde en önemlisi testosteron'dur.
Bu hormon erkeklerde ikincil eşey karakterlerinin (sakal ve bıyık çıkması, kılların büyümesi vücuda dağılışı,
sesin kalınlaşması, erkek tipli kemik ve kas yapısı) gelişmesini sağlar. Testosteronun az salgılanması az önce
sayılan özelliklerin körelmesine neden olur.