Anafaz


Anafaz

Anafaz safhası

Anafaz

Anafaz.

Anafaz

Anafaz köprüsü.

Anaphase

Mitoz ya da mayoz hücre bölünmesinde metafazı izleyen ve kromozomların kutuplara doğru çekilmeye başladığı evre