Angiosperm

Angiosperm Angiosperm
Angiospermlerde Kök Metamorfozları

Angiospermlerde Tuber Toprak Altı Gövdesi

Angiospermlerde Ovaryum

Kapalı tohumlu çiçekli trakeofitlere verilen isimdir. Çiçek ve meyvaya sahip, morfolojik olarak ot, çalı, ağaç gibi çok değişik formları bulunan ve tohumları kapalı bir ovaryum içinde yer alan bitkilerdir.