Anter

Anter Anter Anter Anter

Çiçekli bir bitkide erkek organın baş kısmına anter denir.İçinde haploid spor yada polen taneciklerini
içeren polen keselerini (mikrospo rangium) oluşturur. Erkek organın(stamen) ucundaki kısmıdır.
Örnek : Elma ağacını çiçeği örnek olarak verilebilir.