Apikal meristem

Apikal meristem Apikal meristem Apikal meristem

Kök ya da gövde ucunda bulunan farklılaşmamış meristematik-embriyonik dokudur.
Örnek: Gül goncası örnek olarak verilebilir.