Asimilatif gövde

Asimilatif gövde

Kurak yerlerde yetişen bazı bitkilerin yaprakları, ortam koşulları nedeniyle;pulsu, dikensi veya zarsı şekiller alırken  gövdelerde, yaprakların asimilasyon -fotosentez..vb görevlerini yapacak şekilde değişime uğramıştır. Böyle gövdelere, asimilatif gövde denir.