Atriyum

Atriyum Atriyum Atriyum

1.Bir başka yapı ya da organa geçme olanağını veren odacıktır. 2.Venadan kanı alan ve karıncığa pompalayan yürek odacığıdır. 3.Kalbin önde bulunan iki odası (kulakçık)dır.